31 Μαρ 2013

Να αναστρέψουμε το κλιμα ηττοπάθειας

Κωνσταντίνος Χολέβας
Πολιτικός Επιστήμων
Η οικονομική κρίση της Ελλάδος και τα δραματικά γεγονότα που ταλαιπωρούν την Κύπρο συνοδεύθηκαν από μία σειρά παραλλήλων εξελίξεων που δίνουν την εικόνα μιας γενικής υποχωρήσεως του Ελληνισμού από την γεωπολιτική σκακιέρα.
Μας απογοήτευσε η στάση των Γερμανών και της Ευρωζώνης, μας πίκρανε η ρωσική αδιαφορία , μας ενόχλησε η πλήρης εξαφάνιση του Γάλλου Προέδρου Ολλάντ από τα θέματα που μας αφορούν, μας προβλημάτισε η επανενεργοποίηση της συνεργασίας Τουρκίας-Ισραήλ μετά από πάγωμα τριών ετών.
Καθημερινά λαμβάνουμε μαθήματα.

Κυριακή Β! Νηστειών (Ανάλυση Αποστολ. Αναγνώσματος)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
῾Σύ δέ ὁ αὐτός εἶ καί τά ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι᾽
(῾Εβρ. 1, 12)
α. ῾Η Κυριακή Β´ Νηστειῶν ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς προηγουμένης, τῆς Κυριακῆς τῆς ᾽Ορθοδοξίας, πού σημαίνει ὅτι ἡ ᾽Εκκλησία μας στό πρόσωπο τοῦ μεγάλου Πατέρα της ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ εἶδε τήν συνέχεια τῆς νίκης τῆς ὀρθῆς πίστεως ἀπέναντι, αὐτήν τήν φορά, στούς νέους διαστρεβλωτές της, τόν δυτικοθρεμμένο φιλόσοφο Βαρλαάμ καί τούς ὁμόφρονές του, οἱ ὁποῖοι μέ ὅ,τι δίδασκαν συρρίκνωναν κατ᾽ οὐσίαν τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ σέ ἕνα ξερό καί ἀπονευρωμένο ἀπό τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἀνθρώπινο κατασκεύασμα. ῾Ο ἅγιος Γρηγόριος ἦταν ἐκεῖνος πού μέ ἀφορμή τόν βαρλααμιτισμό ἐξέφρασε σύνολη τήν ὀρθόδοξη πίστη, ἀγωνιζόμενος νά κρατηθεῖ ἡ ᾽Εκκλησία σέ αὐτό πού ἀποκάλυψε ὁ Κύριος, κήρυξαν οἱ ἀπόστολοι, δίδαξαν οἱ προγενέστεροι αὐτοῦ Πατέρες τῆς ᾽Εκκλησίας, δηλαδή πάνω στήν χάρη τοῦ Θεοῦ, συνεπῶς ἔγινε μέτρο πίστεως καί ῾κήρυξ τῆς χάριτος᾽. Τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα μάλιστα τῆς ἡμέρας τήν ἀνάγκη πιστότητας στόν λόγο τοῦ Χριστοῦ μεταξύ ἄλλων τονίζει, θεμέλιο τῆς ὁποίας εἶναι ἡ αἰωνιότητα τοῦ Θεοῦ καί τοῦ λόγου Του. ῾Κατ᾽ ἀρχάς σύ, Κύριε, τήν γῆν ἐθεμελίωσας, καί ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί. Αὐτοί ἀπολοῦνται, σύ δέ διαμένεις καί πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται...Σύ δέ ὁ αὐτός εἶ καί τά ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι᾽.

23 Μαρ 2013

Tα χριστιανικά μνημεία στην κατεχόμενη Κύπρο (VIDEO)


H συνεχιζόμενη καταστροφή των χριστιανικών μνημείων στην κατεχόμενη Κύπρο

Ειδική εκδήλωση, με αφορμή την έκθεση φωτογραφιών, που έχει θέμα της «Τα χριστιανικά μνημεία στην κατεχόμενη Κύπρο: Όψεις και Πράξεις μιας συνεχιζόμενης καταστροφής»,
οργάνωσαν ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς και η ενορία Ευαγγελιστρίας. Η έκθεση λειτουργεί στο πλαίσιο των ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΩΝ 2013 και η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Μαρτίου, στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς.
Η εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974 και η παράνομη κατοχή, 39 χρόνια τώρα του 39% του εδάφους της Κύπρου μας, δεν είχε ως συνέπειές της μόνο ανθρώπινες ζωές, απώλειες περιουσιών, την εκδίωξη των Ελλήνων του βόρειου τμήματος της Κύπρου απο την γη των προγόνων τους, την προσφυγιά, τον εκτοπισμό, την πληθυσμιακή αλλοίωση του κατεχόμενου μέχρι σήμερα βόρειου τμήματος της Κύπρου.

Τα ματωμένα ράσα και το 1821

Κωνσταντίνος Χολέβας
Πολιτικός Επιστήμων
Χωρίς τον Ορθόδοξο κλήρο δεν θα πετύχαινε η μεγάλη εθνική εξόρμηση του 1821. Ορισμένοι προπαγανδιστές ξεπερασμένων ιδεολογιών αρνούνται τον ρόλο των Επισκόπων και μιλούν μόνο για τον «κατώτερο κλήρο». Κάνουν λάθος και από πλευράς ορολογίας και από ιστορικής απόψεως. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ανώτερος κλήρος είναι οι Επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι (ιερείς) και οι διάκονοι. Ενώ στον κατώτερο κλήρο ανήκουν ο υποδιάκονος και ο αναγνώστης, οι οποίοι είναι λαϊκοί.
Ο Γάλλος Πρόξενος Πουκεβίλ γράφει ότι 100 Πατριάρχες και Επίσκοποι θανατώθηκαν κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και του Αγώνος.

22 Μαρ 2013

Κυριακή της Ορθοδοξίας (Ανάλυση αποστολικού αναγνώσματος)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη

῾Πίστει Μωϋσῆς ῾μέγας γενόμενος᾽ ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱός θυγατρός Φαραώ, μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἤ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν᾽ (῾Εβρ. 11, 24-25)
( Μέ τήν πίστη ὁ Μωϋσῆς, ὅταν πιά μεγάλωσε, ἀρνήθηκε νά ὀνομάζεται γιός τῆς κόρης τοῦ Φαραώ. Προτίμησε νά ὑποφέρει μαζί μέ τόν λαό τοῦ Θεοῦ, παρά νά ἀπολαμβάνει τήν πρόσκαιρη ἁμαρτωλή ζωή).

α. ῾Η Κυριακή τῆς ᾽Ορθοδοξίας δέν σχετίζεται οὐσιαστικά μέ τό περιεχόμενο τῆς Σαρακοστῆς. ᾽Αποτελεῖ ἱστορική ἐπέτειο τῆς νίκης τῆς ᾽Εκκλησίας μας ἀπέναντι στήν χριστολογική αἵρεση τῆς εἰκονομαχίας - ἡ ἄρνηση τῶν εἰκόνων ἀπεδείχθη ὅτι σημαίνει ἄρνηση τῆς πραγματικότητος τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ ᾽Ιησοῦ Χριστῷ - καί ἀπέναντι γενικῶς σέ ὅλες τίς αἱρέσεις, κάτι πού διατρανώθηκε τό πρῶτον τό 843 μ.Χ. καί ἔκτοτε πανηγυρικῶς ἐπαναλαμβάνεται τήν πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν. ῎Ετσι στήν οὐσία ἡ Κυριακή τῆς ᾽Ορθοδοξίας διασαλπίζει τήν διαχρονική νίκη τῆς ὀρθῆς πίστεως στόν Θεό, γι᾽ αὐτό καί τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἀπό τήν πρός ῾Εβραίους ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου συνιστᾶ ἀκριβῶς μία ἐποποιΐα τῆς πίστεως αὐτῆς, ἐνσαρκωμένης σ᾽ ἐκείνους πού κατεξοχήν ῾ἐμαρτυρήθησαν διά τῆς πίστεως᾽, τούς μεγάλους Πατριάρχες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τούς ἁγίους Προφῆτες, μέ πρῶτον ἀπό ὅλους τόν μέγα Μωϋσῆ.

17 Μαρ 2013

Το "Σύνθημα" της Μεγάλης Σαρακοστής

πρωτοπρ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
 ῾᾽Αποθώμεθα τά ἔργα τοῦ σκότους καί ἐνδυσώμεθα τά ὅπλα τοῦ φωτός᾽.
Το "σύνθημα"- προσανατολισμός πού ἀκούγεται καθ᾽ ὅλη τή διάρκεια τῆς Μ. Σαρακοστῆς εἶναι τό λόγιο τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τό ὁποῖο καλεῖ σέ ἀποτίναξη τῶν σκοτεινῶν ἁμαρτωλῶν ἔργων μας καί σέ ἔνδυσή μας μέ τά ὅπλα τοῦ φωτός. ῾᾽Αποθώμεθα τά ἔργα τοῦ σκότους καί ἐνδυσώμεθα τά ὅπλα τοῦ φωτός᾽.
Τό πρῶτο πού μᾶς ἐπισημαίνει ὁ ἀπόστολος εἶναι ν᾽ ἀποδεχθοῦμε ὅτι πολύ συχνά βρισκόμαστε σέ κατάσταση σκότους, δηλ. ἁμαρτίας, γι᾽ αὐτό καί τά ἔργα μας εἶναι ἔργα ἁμαρτωλά. Κι εἶναι γεγονός ὄτι δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος καί μάλιστα Χριστιανός, πού νά μήν ὁμολογεῖ μέ εὐκολία τήν ἁμαρτωλότητά του σ᾽ ἕνα γενικό καί ἀόριστο ἐπίπεδο. ῾Καί ποιός δέν εἶναι ἁμαρτωλός;᾽ ἀκοῦμε ἀπό τόν καθένα στήν ὅποια συζήτηση πού μποροῦμε νά κάνουμε μαζί του. Μιά τέτοια ὁμολογία ὅμως πού καλύπτεται κάτω ἀπό τήν ἀοριστολογία καί τή γενικολογία δέν φαίνεται νά εἶναι αὐτό πού ἔχει κατά νοῦ ὁ ἀπόστολος. Καί τοῦτο γιατί ἡ ἀόριστη ἀποδοχή τῆς ἁμαρτωλότητός μας κατά πᾶσα πιθανότητα λειτουργεῖ ὡς ἄλλοθι τῆς ἴδιας τῆς ἁμαρτίας μας, ἀφοῦ τελικά ὅλοι τό...ἴδιο κάνουμε καί στήν ἴδια κατάσταση βρισκόμαστε. Μέ ἄλλα λόγια ὁμολογοῦμε τήν ἁμαρτωλότητα τῆς ἀνθρώπινης φύσης μας γιά νά τή δικαιώσουμε ὡς κάτι τό φυσικό!

Κυριακή της συγχώρησης


του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σουρόζ κ. Anthony Bloom
από το βιβλίο «Στο φως της Κρίσης του Θεού»,
Εν πλω, 2009

Το σημερινό Ευαγγέλιο, καθώς απόψε ξεκινά η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μας μιλάει με λόγια θείας ελπίδας αλλά και προειδοποιεί: Συγχωρείτε εκείνους που σφάλουν ενώπιον σας, συγχωρείτε, διότι διαφορετικά δεν θα συγχωρηθείτε. Η Βασιλεία του Θεού είναι βασιλεία αμοιβαίας αναγνώρισης, αμοιβαίας αποδοχής και αγάπης, στοιχείων που συμπίπτουν με τη χαρά της κοινωνίας, αλλά και της ετοιμότητας να σηκώνουμε ο ένας τα βάρη του άλλου.
Να συγχωρούμε, αλλά πώς; Από πού ξεκινά η συγνώμη; Θα ήταν τόσο εύκολο, πραγματικά θαυμάσιο, αν η συγνώμη μπορούσε να αρχίσει με μία τέτοια αλλαγή της καρδιάς, ώστε εκείνοι που μας είναι απεχθείς να γίνουν αγαπητοί, αυτά που μας πόνεσαν να ξεχαστούν και να μπορούμε να αρχίζουμε απ’ την αρχή σαν τίποτε να μην έχει συμβεί.

14 Μαρ 2013

"Φύλακας του αδελφού μου"

Παρουσίαση βιβλίου στο πλαίσιο των ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΩΝ 2013

Το βιβλίο του θεολόγου, συνεργάτη του Ρ/Σ "Πειραϊκή Εκκλησία" , Γ. Μπάρλα, παρουσιάστηκε την Δευτέρα 11 Μαρτίου, σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσαν, ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς και οι εκδόσεις "ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ", στην αίθουσα του Πν. Κέντρου Ευαγγελιστρίας.
Το βιβλίο περιλαμβάνει κείμενα για την αγάπη και την πίστη σήμερα και εκδίδεται σε μια εποχή κρίσης για την Ελλάδα.

"Φύλακας του αδελφού μου". VIDEO απο την παρουσίαση του βιβλίου

13 Μαρ 2013

Ο Ευαγόρας ΠαλληκαρίδηςΗ δράση του ήρωα ποιητή. Η τιμητική συνάντηση τη μέρα καταδίκης σε θάνατο. Ο απαγχονισμός πριν από τα μεσάνυχτα.

Του Γιάννη Σπανού

Όσοι είχαμε την τιμή να τον γνωρίσουμε, αργά ή γρήγορα δεν θα υπάρχουμε πια. Κι ο πανδαμάτορας χρόνος με την αδάμαστη λήθη του, ίσως να μην αφήσει οποιοδήποτε ίχνος της διαδρομής μας από τον πρόσκαιρο τούτο κόσμο. Μα ο Ευαγόρας πάντα θα ζει. Πάντα θα υπάρχει. Γιατί διεκδίκησε και πέτυχε την αιωνιότητα της δοξασμένης νιότης του, σφραγίζοντας τις δέλτους της ιστορικής μνήμης με την υψηλοφροσύνη της σκέψης του, με το ηθικό μεγαλείο του ηρωισμού του κι απλώνοντας στον επερχόμενο χρόνο την ποίησή του, το τραγούδι του, που θ’ αντιλαλεί στους ατέρμονες κόσμους της αθανασίας, για να μαρτυρεί πως σε τούτη την άκρη της Μεσογείου ήταν καιροί που η αντρειοσύνη μέστωνε τα στήθια της νεότητας απ’ τα γυμνασιακά θρανία κι από τη μια μέρα στην άλλη, οι έφηβοι ξεπρόβαλλαν γιγαντιαία, αντρίκια αναστήματα, που δρασκελούσαν βουνοκορφές και γίνονταν Διγενήδες, κι άρπαζαν στα δυνατά τους μπράτσα τις σημαίες για να τις στήσουν στα πιο ψηλά κάστρα της λεβεντιάς. Για να μεσουρανούν, να φτάνουν ως τα σύννεφα και να ’ναι λάβαρα πνοής ιερής, τρόπαια παλικαροσύνης, και δείγματα λαμπερά που θ’ άστραφταν την πυργωμένη θέληση σε λυτρωτικά σύμβολα αξίας, ανθρωπιάς και λευτεριάς.
Τον συνάντησα μια κρύα μέρα του χειμώνα του 1957, ενώ μας παίρναν από τ’ ανακριτήρια του Σπέσιαλ Μπραντς του Σεραγίου στις Κεντρικές Φυλακές.
Ήταν 25 Φεβρουαρίου 1957, μέρα Δευτέρα πρωί, όταν μας έριξαν στη μαύρη κλούβα, μετά από δεκαήμερη κράτηση.
Δεν ξέραμε πού θα μας μετέφερναν. Στην κλούβα ήταν ο Αλέκος Μαυρομμάτης από τη Γιαλούσα, ο Λουκής Καρανίκης από τον Άγιο Δομέτιο, ο Σαββάκης Αγησιλάου από τους Καπέδες κι ο Διονύσιος Λεμονάρης από την Ίνεια. Ήμασταν κελεψιασμένοι ο ένας με τον άλλο.
Κάποια στιγμή ακούστηκαν τρεχάματα, βήματα βιαστικά, αρβύλες, θόρυβοι.

O Ελληνισμός, η Τουρκία και οι Αραβικές χώρες

Κωνσταντίνος Χολέβας
Πολιτικός Επιστήμων
Ανησυχητικές, αλλά ανεπιβεβαίωτες, είναι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στα Αιγυπτιακά ΜΜΕ σχετικά με την ΑΟΖ της Κύπρου. Τα δημοσιεύματα επιμένουν ότι η Νομοθετική Επιτροπή της Αιγυπτιακής Βουλής ενέκρινε την πρόταση βουλευτού να ακυρωθεί η συμφωνία Αιγύπτου-Κύπρου για την οροθέτηση της ΑΟΖ. Η Κύπρος διαψεύδει τα δημοσιεύματα και εύχομαι να πρόκειται για λάθος, υπερβολή ή ανεπίσημες κινήσεις. Πάντως όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, γι’ αυτό πρέπει τα δύο κράτη του Ελληνισμού να είναι προετοιμασμένα για παλινωδίες, υπαναχωρήσεις και υπονομεύσεις στο καυτό ζήτημα των ερευνών για υδρογονάνθρακες.

3 Μαρ 2013

ΜΑΡΤΙΟΣ: Μνήμη Γρηγόρη Αυξεντίου - Ευαγόρα Παλληκαρίδη

Ἦλθαν καί φέτος τόν Μάρτη οἱ ἡμέρες μνήμης τῆς θυσίας τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου (3 Μαρτίου) καί τοῦ Εὐαγόρα Παλληκαρίδη (13 Μαρτίου). Κι’ ἔχουμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες καί στή Μητροπολιτική Ἑλλάδα καί στήν Κύπρο, τοῦτες τίς μέρες, περισσότερο ἀνάγκη νά θυμόμαστε αὐτούς τούς ἥρωες τοῦ ἐλληνικοῦ ἔπους τῆς Κύπρου 1955 -59. Ἔχουμε ἀνάγκη σήμερα ν’ ἀναβαπτιστοῦμε στό ἡρωικό πνεῦμα καί στή θυσία τῶν παλληκαριῶν τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα 55-59. Στόν ἀγώνα ἐκείνων ὅπως ὁ Αὐξεντίου, ὁ «Ζῆδρος», ὁ «Μάστρος», ὁ «Αἴας», ὁ «Ἀρης», ὅπως ὁ Παλληκαρίδης ὁ ἥρωας ποιητής. Στόν ἀγώνα καί τή θυσία ἐκείνων πού τή λευτεριά τήν εἶχαν μέσα τους. Τήν εἶχαν στό ὑποσυνείδητό τους καί τήν τίμησαν μέ τό αἷμα τους καί τήν κατάλληλη στιγμή, ὅταν τούς κάλεσε ἡ πατρίδα ἦταν παρόντες.
Εἶναι χαρακτηριστικά τά λόγια πού ἔγραφε ὁ Γρ. Αὐξεντίου στή μητέρα του ὅταν ἔφευγε γιά σπουδές στήν Ἑλλάδα τό 1949: