31 Δεκ 2013

Μέγας Βασίλειος: Το λιοντάρι της Ανατολής (VIDEO)

Ο εν αγιοις πατηρ ημων Βασιλειος, Αρχιεπικσκοπος Καισαρείας της Καππαδοκίας

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
«Ο άγιος Βασίλειος άκμασε στους χρόνους του βασιλιά Ουάλεντα. Ενώπιόν του ομολόγησε με θάρρος την υγιά ορθόδοξη πίστη και εναντιώθηκε στην κακοδοξία του Αρείου, την οποία αποδέχτηκε ο βασιλιάς σαν φωτιά που λυμαίνεται την Εκκλησία. Ο πατέρας του καταγόταν από τον Πόντο, ενώ η μητέρα του από την Καππαδοκία. Στους λόγους υπερέβαλε τους πάντες, όχι μόνον τους ρήτορες της εποχής του, αλλά και τους παλαιούς. Διότι αφού σπούδασε την κάθε επιστήμη, έφτασε στο ανώτερο σημείο καθεμιάς από αυτές.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2014 - ΕΥΧΕΣ


Ευλογημένη ας είναι η νέα χρονιά,
με πολλά ερείσματα Ελπίδας,
με έλλειμμα θλίψεων
και περίσσεια χαράς.

Ο Πρόεδρος
και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς

27 Δεκ 2013

Kυριακή μετα την Χριστού γέννησιν (Μνήμη των αγίων νηπίων υπο του Ηρώδου αναιρεθέντων)


πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη

Το Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν, ευρισκόμενο μέσα στην όλη ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων, αναφέρεται σε τρία γεγονότα: στη φυγή της αγίας οικογένειας στην Αίγυπτο, κατόπιν προτροπής αγγέλου στον ύπνο του Ιωσήφ, λόγω της δαιμονιώδους οργής του Ηρώδη, στη σφαγή των νηπίων από τον παράφρονα Ηρώδη και στην επάνοδο της αγίας οικογένειας στην Ιουδαία και την εγκατάστασή της στην πόλη της Ναζαρέτ. Η σφαγή των νηπίων μάλιστα, τρομακτική και μόνον ως λέξη, αποτελεί και το περιεχόμενο της μνήμης της σημερινής ημέρας, 29 Δεκεμβρίου, γι᾽ αυτό και σ᾽ αυτήν θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας, καθοδηγούμενοι μάλιστα από το συναξάρι του όρθρου, το οποίο στοιχεί στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα: ῾Τότε ῾Ηρώδης ἰδών ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπό τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καί ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τούς παῖδας τούς ἐν Βηθλεέμ καί ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπό διετοῦς καί κατωτέρω, κατά τόν χρόνον ὅν ἠκρίβωσε παρά τῶν μάγων᾽ (Ματθ. 2, 16).

Κυριακή μετα την Χριστού Γέννησιν

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
῾Τό Εὐαγγέλιον τό εὐαγγελισθέν ὑπ᾽ ἐμοῦ οὐκ ἔστι κατά ἄνθρωπον...ἀλλά δι᾽ ἀποκαλύψεως ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ᾽.

α. Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα, καί τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἀπό τήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἀναφέρεται στή βεβαιότητα τοῦ ἀποστόλου ὅτι τό κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου πού κήρυξε στούς Γαλάτες δέν τό ἄκουσε καί δέν τό παρέλαβε ἀπό ἀνθρώπους, ἀλλά μέ ἀποκάλυψη τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ. Πρός ἐπίρρωση μάλιστα τῆς βεβαιότητός του αὐτῆς φέρνει τήν προγενέστερη ζωή του, πῶς δηλαδή ἀπό ζηλωτής τῶν ἰουδαϊκῶν παραδόσεων καί διώκτης γι᾽ αὐτό τῶν χριστιανῶν μεταστράφηκε καί ἔγινε ὁ ἴδιος ἔνθερμος πιστός τοῦ Κυρίου ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ καί ἀπόστολός Του στά ἔθνη, κάτι πού σφραγίστηκε ἀπό τήν ἐπικοινωνία του καί μέ τούς ἀποστόλους μαθητές τοῦ Κυρίου, ἰδίως τόν Πέτρο καί τόν ᾽Ιάκωβο.

24 Δεκ 2013

Χριστούγεννα στην καθ΄ ημάς Ανατολή

Η Άννα Συνοδινού διαβάζει κείμενα του Φώτη Κόντογλου

H Γέννησις του Κυρίου Ημων Ιησού Χριστού

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
Το κοντάκιο της εορτής των Χριστουγέννων, από τα γνωστότερα τροπάρια της Εκκλησίας μας, μας οδηγεί στην επισήμανση σημαντικών και καίριων διαστάσεων της εορτής. «Η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει, και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω προσάγει∙ άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογούσι, μάγοι δε μετά αστέρος οδοιπορούσι∙ δι’ ημάς γαρ εγεννήθη παιδίον νέον ο προ αιώνων Θεός». (Η Παρθένος Μαριάμ σήμερα γεννά Αυτόν που είναι πάνω από κάθε κτιστή ουσία και η γη προσφέρει στον απρόσιτο αυτόν Θεό το σπήλαιο. Άγγελοι δοξολογούν το γεγονός μαζί με τους ποιμένες, ενώ οι μάγοι οδοιπορούν (προς τη Βηθλεέμ) με οδηγό το αστέρι. Διότι για εμάς και για τη σωτηρία μας γεννήθηκε ως βρέφος ο προαιώνιος Θεός).

Χριστούγεννα 2013

Ευχές και Παραδοσιακά Κάλαντα
 
Είναι ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ...
Έχουμε λόγους
να χαμογελάμε,
να αισιοδοξούμε
και να ελπίζουμε.

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς


19 Δεκ 2013

Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Αποστολικό Ανάγνωσμα)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
῾Καί οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διά τῆς πίστεως...᾽
(῾Εβρ. 11, 39)
α. ᾽Εποποιΐα τῆς πίστεως ἔχει χαρακτηρισθεῖ τό συγκεκριμένο ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἀπό τήν πρός ῾Εβραίους ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, πού ἀκούγεται κάθε φορά τήν Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. ᾽Εποποιΐα γιατί φανερώνει μέσα ἀπό τήν ἱστορία τῆς Θείας Οἰκονομίας ὅτι ἡ πίστη ἀποτελεῖ τό ἀκαταμάχητο ὅπλο μέ τό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος ὑπερβαίνει ὅλες τίς δυσκολίες καί ὅλα τά ἐμπόδια τῆς ζωῆς αὐτῆς καί ἐξέρχεται νικητής. ῾Μεγάλα τά τῆς πίστεως κατορθώματα᾽. Θά μποροῦσε κανείς νά ἔβαζε ὡς τίτλο τοῦ ἀποσπάσματος τή φράση τῆς ᾽Αποκάλυψης τοῦ ᾽Ιωάννου ῾αὕτη ἡ πίστις ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν᾽. ῾Ο ἀπόστολος εἶναι σαφής: ἄν ὁ ᾽Αβραάμ καί οἱ μετά ἀπό αὐτόν Πατριάρχες τοῦ ᾽Ισραήλ μεγαλούργησαν, ἄν οἱ Κριτές καί οἱ Βασιλεῖς τοῦ ᾽Ισραήλ ἐξῆλθαν νικητές στούς διαφόρους πολέμους, ἄν τελικῶς οἱ Προφῆτες ἔστω καί μέ τόν θάνατό τους παρέμειναν ζωντανοί στή μνήμη καί τή ζωή τοῦ λαοῦ, ἦταν ἀκριβῶς γιατί κινητήρια δύναμή τους εἶχαν τήν πίστη τους στόν Θεό, ἡ ὁποία τούς ἔκανε νά ζοῦν τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ καί νά εἶναι ἔτσι τά διαχρονικά πρότυπα γιά ὅλους τούς πιστούς. ῾Καί οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διά τῆς πίστεως...᾽. ῞Ολοι αὐτοί ἔδωσαν καλή μαρτυρία γιά τήν πίστη τους.

Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως


πρωτ.π. Γεωργίου Δορμπαράκη                                            «Αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών»
α. Ένα παράδοξο ευαγγελικό ανάγνωσμα, στο μεγαλύτερο τμήμα του, είναι το σημερινό της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως. Μία πληθύς ονομάτων, ένα γενεαλογικό δένδρο, από τον Αβραάμ μέχρι και τον Ιωσήφ, τον μνήστορα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γιατί αυτό; Γιατί η Εκκλησία μας δεν χρησιμοποίησε μόνο τα σχετικά με τη Γέννηση του Κυρίου, ή, ακόμη πιο πίσω, γιατί ο Ευαγγελιστής θεώρησε αναγκαία την προ του Ιησού Χριστού καταγραφή της γενεαλογίας Του; Κι η απάντηση βεβαίως είναι ότι αφενός διά της καταγραφής αυτής τονίζεται με σαφήνεια ότι ο Κύριος Ιησούς  Χριστός δεν ήλθε ως «από μηχανής Θεός», αλλά ως Εκείνος που είναι κανονικότατος άνθρωπος, «τέλειος άνθρωπος» εκτός από Θεός βεβαίως, άρα έχει συγκεκριμένη ανθρώπινη καταγωγή, και μάλιστα ιουδαϊκή, αφετέρου μαρτυρείται η προετοιμασία που ο Τριαδικός Θεός έκανε μέχρι να έρθει ο Υιός και Λόγος του Θεού ως άνθρωπος στον κόσμο.
12 Δεκ 2013

Κυριακή ΙΑ Λουκά (Ανάλυση του Αποστολικού Αναγνώσματος)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη

῾Μήν οὖν ἐπαισχυνθῇς τό μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν᾽
(Β´ Τιμ. 1, 8)

α. Τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς ἀπό τήν Β´ πρός Τιμόθεον ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου εἶναι ἐν σχέσει πρός τόν ἅγιο ἱερομάρτυρα ᾽Ελευθέριο. ῾Η ζωή τοῦ ἁγίου ὑπῆρξε μία ζωή μαρτυρίας καί ὁμολογίας τοῦ Κυρίου ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, τέτοιας πού κατέληξε καί στό δικό του αἱματηρό μαρτύριο, κάτι πού σημειώνει καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν ἐπιστολή γιά τήν δική του πορεία, στή μίμηση τῆς ὁποίας καλεῖ καί τόν μαθητή του Τιμόθεο. Ἡ ᾽Εκκλησία μας ἔτσι μέ τό συγκεκριμένο ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὑπομνηματίζει θά λέγαμε τή ζωή τοῦ ἁγίου ᾽Ελευθερίου καί εἶναι σάν νά μᾶς λέει ὅτι ὁ ἅγιος πορεύτηκε σάν τόν ἀπόστολο Παῦλο, γενόμενος μιμητής καθ᾽ ὅλα τῆς ζωῆς του. Ἡ προτροπή μάλιστα τοῦ ἀποστόλου πρός τόν μαθητή του Τιμόθεο ῾νά μήν ντρέπεσαι νά ὁμολογεῖς τόν Κύριό μας᾽ (῾μή ἐπαισχυνθῇς τό μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν᾽) ἔχει σπουδαία σημασία ἰδίως γιά τήν ἐποχή μας.

Κυριακή ΙΑ' Λουκά (Των Προπατόρων)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
«Άνθρωπός τις εποίησε δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς»
α. Προσκεκλημένος ο Κύριος μαζί με άλλους σε τραπέζι που έκανε πλούσιος Φαρισαίος, βρήκε την ευκαιρία αφενός να διδάξει τους παρόντες Ιουδαίους στο να επικεντρώνουν στην ουσία του Νόμου και όχι στην τυπική κατανόησή του, μέσω θαύματος που πραγματοποίησε ημέρα Σάββατο σ’ έναν υδρωπικό, αφετέρου να ελέγξει τον εγωισμό τους, ο οποίος εκφραζόταν με την εκζήτηση από αυτούς «των πρωτοκλισιών», των πρώτων θέσεων στα τραπέζια, με παράλληλο αποκλεισμό από αυτά όλων των πτωχών και καταφρονεμένων συνανθρώπων τους.

6 Δεκ 2013

Κυριακή Ι' Λουκά (Ανάλυση του Αποστολικού Αναγνώσματος)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη

“...ἵνα τούς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινόν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην” (᾽Εφεσ. 2, 15)

α. Μέ ρωμαλέα θεολογική σκέψη καί μεγαλειώδη τρόπο ὁ ἀπόστολος Παῦλος προβάλλει στήν πρός ᾽Εφεσίους ἐπιστολή του τό ἑνωτικό ἔργο πού ἔφερε στόν κόσμο ὁ Κύριος ᾽Ιησοῦς Χριστός: εἶναι ᾽Εκεῖνος πού ἀποτελεῖ τήν ἀληθινή εἰρήνη τοῦ κόσμου, γιατί γκρέμισε μέ τόν σταυρικό Του θάνατο ὅ,τι σάν τεῖχος χώριζε τούς ᾽Ιουδαίους καί τούς ἐθνικούς καί προκαλοῦσε ἔχθρα μεταξύ τους. Στόν ἑαυτό Του δημιουργήθηκε ἡ νέα ἀνθρωπότητα, ὁ ῾καινός ἄνθρωπος᾽, ὁ ὁποῖος ἀπετέλεσε τήν ὑπέρβαση τῶν ὅποιων ἀνθρωπίνων μέχρι τότε διαφορῶν καί χωρισμῶν, μέ ἀποτέλεσμα διά τοῦ Χριστοῦ ὁ κάθε ἄνθρωπος νά εἶναι συμπολίτης τῶν ἁγίων καί οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ. Μέ τόν Χριστό φανερώνεται ἡ νέα ἀνθρωπολογία, ἡ καινούργια ματιά γιά τόν ἄνθρωπο, κάτι πού συνιστᾶ καί ὅ,τι πιό σύγχρονο ὑπάρχει στόν χῶρο τῶν ἐπιστημῶν τοῦ ἀνθρώπου. ῾Ο ῾καινός ἄνθρωπος᾽ πού ῾ἔκτισε᾽ ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἀπάντηση καί σήμερα τῆς ᾽Εκκλησίας μας στόν σύγχρονο ταραγμένο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος ἐξακολουθεῖ καί ἀναζητεῖ τήν ταυτότητά του.

Κυριακή Ι' Λουκά

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
«Και (ο Ιησούς) επέθηκε επ’ αυτή τας χείρας∙ και παραχρήμα ανωρθώθη και εδόξαζε τον Θεόν»
α. Μία «συγκύπτουσα» γυναίκα που επί χρόνια ήταν διπλωμένη στα δύο, που το χώμα ήταν ο μοναδικός ορίζοντας των ματιών της, σηκώνεται και στέκεται όρθια: μπορεί και πάλι να σταθεί αντίκρυ στα πρόσωπα των συνανθρώπων της, να δει και πάλι το γαλάζιο του ουρανού και να ατενίσει κατάματα τον ορίζοντά του. Ένα θαύμα που τη συγκλονίζει και την κάνει να ξεσπάσει σε δοξολογία προς τον Θεό, κι αυτό γιατί τα χέρια του Ιησού ακούμπησαν πάνω της. «Και επέθηκεν επ’ αυτή τας χείρας∙ και παραχρήμα ανωρθώθη και εδόξαζε τον Θεόν».

30 Νοε 2013

Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά (Αποστολικό Ανάγνωσμα)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
῾δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ᾽
(᾽Εφ. 5, 10)

α. ῞Ενα καθοδηγητικό κείμενο γιά τήν καθημερινή ζωή τῶν χριστιανῶν εἶναι αὐτό πού παρουσιάζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στή πρός ᾽Εφεσίους ἐπιστολή του. Μᾶς ὑποδεικνύει ἐκεῖνον τόν δρόμο φωτός, στόν ὁποῖο θά βρίσκουμε στό κάθε σημεῖο του τόν Σωτήρα Χριστό καί στό τέρμα του τόν ῎Ιδιο. Θά μποροῦσε κανείς νά πεῖ ὅτι τά λόγια τοῦ ἀποστόλου εἶναι ἕνας μικρός ὑπομνηματισμός σ᾽ αὐτό πού ἀποκαλύπτει ὁ ὁ Κύριος γιά τόν ῾Εαυτό Του: ῾ἐγώ είμι ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή᾽. Πρόκειται δηλαδή γιά τήν καθημερινή πορεία τοῦ χριστιανοῦ πάνω στόν Χριστό μαζί μέ ᾽Εκεῖνον. Καί ποιά ἡ διαρκής ἔτσι μέριμνα τοῦ πιστοῦ; Νά ἐξετάζει τόν ἑαυτό του ὥστε ἡ ζωή του νά εἶναι εὐάρεστη στόν Κύριο. ῾Δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ᾽.

29 Νοε 2013

Διάλογοι με επίκεντρο την κρίση (24 Νοεμβρίου 2013) - VIDEO

To video της συζήτησης μεταξύ του π. Θεμιστοκλή Μουρτζανού, δρος θεολογίας, φιλολόγου και του κ. Γεωργίου Μπάρλα, θεολόγου, φιλολόγου, στο πλαίσιο των συζητήσεων "με επίκεντρο την κρίση", που οργάνωσε και πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς. Την συζήτηση συντονίζει ο πολιτικός επιστήμονας,συγγραφέας κ. Κων/νος Χολέβας.

25 Νοε 2013

"Διάλογοι με επίκεντρο την κρίση" - Κυριακή 24 Νοεμβρίου - π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός, Γεώργιος Μπάρλας

Με εισηγητές τους πρωτ. π. Θεμιστοκλή Μουρτζανό, δρα θεολογίας, φιλόλογο και   Γεώργιο Μπάρλα, θεολόγο, φιλόλογο, και συντονιστή τον πολιτικό επιστήμονα, συγγραφέα Κων/νο Χολέβα πραγματοποιήθηκε η 3η κατά σειρά συζήτηση στο πλαίσιο του Α! Κύκλου συζητήσεων με κεντρικό θέμα: "Διάλογοι με επίκεντρο τηνκρίση".
Κατά την εισαγωγή του ο συντονιστής Κων/νος Χολέβας, παρουσιάζοντας τους εισηγητές, επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι "Ο χριστιανός, και μάλιστα ο Ορθόδοξος έχει όλα τα πνευματικά εφόδια για να αντιμετωπίσει κάθε είδους κρίση, οικονομική, πνευματική, ηθική..."
Ο πρωτ. π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός επεσήμανε ότι "σύμπτωμα και ταυτόχρονα έμμεση αιτία της
κρίσης που διερχόμαστε είναι και το κλείσιμο στον εαυτό μας, στα τείχη μας, η αίσθηση ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με μας και την ίδια στιγμή η αδιαφορία για το ποιό ήταν το τίμημα αυτού του κλεισίματος. Γιατί το οικονομικό έλλειμμα δεν ήλθε τυχαία. Συνοδεύεται απο τα ελλείμματα κριτικής παιδείας και καλλιεργημένης πολιτικής συνείδησης, τα οποία μας έκαναν να μην βλέπουμε που πορευόμασταν. Μας παγίδεψαν και μάλλον εξακολουθούν να μας κρατάνε παγιδευμένους στα αδιέξοδά μας."
Ο κ. Γεώργιος Μπάρλας μίλησε στη συνέχεια για το έλλειμμα του παγκόσμιου πολιτισμού, που μας οδήγησε στην κατάσταση αυτή της οικονομικής κρίσεως και επικέντρωσε την εισήγησή του στο πώς ο χριστιανός τοποθετείται απέναντι στην οικονομική κρίση.
Μετα τις σύντομες εισηγήσεις τους οι δύο συνομιλητές απήντησαν σε ερωτήματα, τα οποία με αφορμή τις αρχικές τοποθετήσεις τους, έθεσαν αφενός  μεν ο συντονιστής,  αφετέρου δε το ακροατήριο.
Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων,ενω το video της εκδηλώσεως θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο σε λίγες ημέρες.


Διάλογοι με επίκεντρο την κρίση (1)

(Το κείμενο της εισηγήσεως του
πρωτ. π. Θεμιστοκλή Μουρτζανού,
δρ θεολογίας,φιλολόγου, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της 3ης συζητήσεως με επίκεντρο την κρίση)

«Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη. Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη . διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον. A, όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω. Aλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον. Aνεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω» (Κ. Καβάφη, «Τείχη»). Ο λόγος του Αλεξανδρινού μας ποιητή, μετατρεπόμενος από το προσωπικό στο συλλογικό, αποτυπώνει μία μεγάλη αλήθεια. Σύμπτωμα και την ίδια στιγμή έμμεση αιτία της κρίσης που διερχόμαστε είναι και το κλείσιμο στον εαυτό μας, στα τείχη μας, όπως αυτό εκφράζεται με το έλλειμμα κριτικής παιδείας και καλλιεργημένης πολιτικής συνείδησης, το οποίο θα ήταν σημαντικό να το προσθέταμε στο οικονομικό έλλειμμα.

Διάλογοι με επίκεντρο την κρίση (2)

(To κείμενο της εισηγήσεως του θεολόγου-φιλολόγου Γ. Μπάρλα, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της συζητήσεως της Κυριακής 24ης Νοεμβρίου 2013)
To θέμα μου είναι ο χριστιανός απέναντι στην κρίση και κατ’ επέκταση απέναντι στον πλούτο. Προφανώς είναι ένα θέμα πολύ γενικό, αλλά θα προσπάθήσω να το περιορίσω σε κάποιες κύριες πτυχές του.
Καταρχάς, το θέμα του χρήματος και των υλικών συνθηκών της ζωής μας, δεν είναι υλιστικό από μόνο του, δεν αποτελεί καθεαυτό αμαρτία. «Αν το πρόβλημα του δικού μου ψωμιού, λέει ο Μπερντιάγεφ, είναι πρόβλημα υλικό, τότε, το πρόβλημα του ψωμιού του πλησίον μου, είναι το πιο επείγον από τα πνευματικά προβλήματα». Επομένως το φετινό θέμα του ΣΕΠ σχετικά με την οικονομική κρίση δεν είναι ένα οικονομικοτεχνικό θέμα για μας, αλλά θέμα κατεξοχήν πνευματικό.

21 Νοε 2013

Κυριακή ΙΓ! Λουκά (Το αποστολικό ανάγνωσμα)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
῾Ὅσοι γάρ εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε᾽
(Γαλ. 3, 27 )

α. Τή σημασία τοῦ βαπτίσματος ἐν Χριστῷ τονίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος μέ τόν παραπάνω λόγο του ἀπό τήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή του. ῾Ο ἀπόστολος σημειώνει ὅτι ὁ σκοπός τῆς ἐπί γῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἦταν ἡ ἐπανάκτηση ἀπό τόν ἄνθρωπο τοῦ μεγαλειώδους προορισμοῦ πού ὁ Δημιουργός ἀπαρχῆς τοῦ εἶχε θέσει: τό καθ᾽ ὁμοίωσιν ᾽Εκείνου, κάτι πού ὁ ἄνθρωπος ὁριστικά ἀπώλεσε μετά τήν πτώση του στήν ἁμαρτία, μαζί μέ τή ζόφωση πού ὑπέστη καί ἡ ἴδια ἡ κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ πλάση του. ῾Ο Κύριος μέσα στά πλαίσια ὅμως τῆς ἄπειρης ἀγάπης Του οἰκονομεῖ τά πράγματα ἔτσι ὥστε ὁ ἄνθρωπος καί πάλι νά ἀποκατασταθεῖ, ἀρχῆς γενομένης μέ τήν ἐκλογή τοῦ λαοῦ τοῦ ᾽Ισραήλ καί τόν Νόμο πού τούς δίδει διά τοῦ Μωϋσέως - ἡ ἐποχή τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. ῾Ο Νόμος αὐτός πού λειτουργοῦσε ὡς φύλακας καί παιδαγωγός τοῦ ἀνθρώπου τελείωσε τήν ἀποστολή του, ὅταν ἦλθε ὁ ῎Ιδιος στόν κόσμο, ῾γενόμενος ὑπό γυναικός, γενόμενος ὑπό νόμον᾽, πού σημαίνει ὅτι καί πάλι δόθηκε ἡ δυνατότητα τῆς υἱοθεσίας ἀπό τόν Θεό γιά τόν ἄνθρωπο. ῾῞Ινα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν᾽. Κι αὐτή ἡ υἱοθεσία περνᾶ μέσα ἀπό τό κατά Χριστόν βάπτισμα, μέ τό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος ἐνδύεται πιά ὡς υἱός τοῦ Θεοῦ τόν ἴδιο τόν Χριστό. ῾῞Οσοι γάρ εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε᾽.

Κυριακή ΙΓ' Λουκάπρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
«Διδάσκαλε αγαθέ…».
«Τι με λέγεις αγαθόν; Ουδείς αγαθός, ει μη εις∙ ο Θεός»
α. Μία αξιολογική κρίση για τον Ίδιο και μία ερώτηση περί της αιώνιας ζωής δέχεται ο Κύριος από έναν άρχοντα, στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα του Λουκά, το οποίο είναι καθ’  όλα ίδιο – πλην της προσθήκης  ότι πρόκειται περί πλουσίου νεαρού – με το αντίστοιχο ευαγγέλιο του  Ματθαίου. Και προξενεί εντύπωση  το γεγονός ότι ο Κύριος δεν μένει μόνο στο θεωρούμενο βασικό ερώτημα – ποιο ερώτημα μπορεί να θεωρηθεί πιο ουσιαστικό από αυτό της αιώνιας ζωής; - αλλά σχολιάζει και την κρίση γι’  Αυτόν: «Διδάσκαλε αγαθέ». Γιατί άραγε; Ποιος ο λόγος ο Κύριος να μην αφήσει κατά μέρος την προσφώνησή Του από τον προσελθόντα άρχοντα;

15 Νοε 2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ! ΛΟΥΚΑ (Ανάλυση του Αποστολικού Αναγνώσματος)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
῾῞Ο δέ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καί παραδόντος ἑαυτόν ὑπέρ ἐμοῦ᾽ (Γαλ. 2, 20)

῾Ο ἀπόστολος Παῦλος συχνά στίς ἐπιστολές του προβάλλει τά προσωπικά του βιώματα ἀπό τή σχέση του μέ τόν Χριστό - ἀφότου ᾽Εκεῖνος τόν ἐλέησε καί τόν κάλεσε ὡς ἀπόστολό Του - προκειμένου νά διδάξει καί νά καθοδηγήσει τούς πιστούς καί τούς μαθητές του στούς ὁποίους ἀπευθύνεται. ῾Ο λόγος του δέν εἶναι ἕνας ξερός δασκαλίστικος λόγος, γιατί θά σημειώσει ἀλλοῦ ὅτι δέν εἶναι ὁ ἴδιος ἕνας ἁπλός παιδαγωγός, ἀλλά ὁ πατέρας πού πονάει μέχρις ὅτου δεῖ νά γεννιέται στίς καρδιές τῶν πνευματικῶν του παιδιῶν ὁ Σωτήρας Χριστός. Στόν Χριστό πάντοτε παραπέμπει, ᾽Εκεῖνον προβάλλει ὡς τόν μοναδικό Σωτήρα τῶν ἀνθρώπων, κι ἐπιβεβαιώνει τή σωτηριώδη ἐνέργεια τοῦ Χριστού ἀπό τό τί Αὐτός ἔφερε στή δική του ζωή: νά φύγει ἀπό τή δουλεία τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου, ὁ ὁποῖος βεβαίως λειτουργοῦσε παιδαγωγικά μέχρις ὅτου ἔλθει ὁ Χριστός, καί νά ζεῖ μέσα στήν ἀγάπη καί τήν ἐλευθερία τῆς χάρης τοῦ Θεοῦ. Αὐτήν τήν ἀλήθεια πού συνιστᾶ προσωπικό του βίωμα προβάλλει καί στήν ἐπιστολή του πρός Γαλάτας. Συνεχόμενος ἀπό τήν ἀγωνία γιά τή σωτηρία τους, μπροστά στόν κίνδυνο ἀλλοιώσεως τοῦ εὐαγγελίου πού τούς κήρυξε ἀπό τούς ᾽Ιουδαιοχριστιανούς, μαρτυρεῖ: ῾ὅ δέ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀγαπήσαντός με καί παραδόντος ἑαυτόν ὑπέρ ἐμοῦ᾽. Ἡ τωρινή σωματική μου ζωή εἶναι ζωή βασισμένη στήν πίστη μου στόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, πού μέ ἀγάπησε καί πέθανε ἑκούσια γιά χάρη μου.

Κυριακή Θ! Λουκά (Ανάλυση του Ευαγγελικού Αναγνώσματος)

 πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
«Είπε δε ο Θεός: Άφρων…»
α. Αν η προηγουμένη Κυριακή πρόβαλε ως πρότυπο ζωής προς ένταξη στη Βασιλεία του Θεού τον εύσπλαχνο Σαμαρείτη, τον ανιδιοτελή άνθρωπο της έμπρακτης αγάπης, η σημερινή Κυριακή προβάλλει το αρνητικό κακέκτυπο: τον άφρονα πλούσιο, τον άνθρωπο που η μόνη έγνοια του ήταν πώς να έχει και να κατέχει τα υλικά του αγαθά, πώς να αυξάνει τα γεννήματά του, σε βαθμό τέτοιο, που τελικώς να δυστυχεί μέσα στην υποτιθέμενη «ευτυχία» του: η καρποφορία των χωραφιών του τον κάνει να γεμίζει από άγχος και στενοχώρια. Μέχρις ότου εμφανίζεται από το «πουθενά» ο παράγων Θεός, για να βάλει τέλος στους προβληματισμούς και τις λύσεις του: «σήμερα θα πεθάνεις! Ζητάνε την ψυχή σου!» Κι ο θάνατος έρχεται ως το όριο που φωτίζει την ποιότητα της όλης προγενέστερης ζωής του, που του ανοίγει τα μάτια για να δει ότι τελικώς όλα τα χρόνια που πέρασαν ήταν ενώπιον του Θεού μία ανοησία. «Είπε δε ο Θεός: Άφρων!»

13 Νοε 2013

Παιδεία και Οικογένεια σε μια Ευρώπη χωρίς αξίες


Κωνσταντίνος Χολέβας
Πολιτικός Επιστήμων
Δύο γεγονότα, φαινομενικώς ασύνδετα μεταξύ τους, μας βοηθούν να κατανοήσουμε ότι η σημερινή κρίση δεν είναι μόνον οικονομική. Είναι βαθύτατα πνευματική και ηθική. Τα δύο γεγονότα είναι: Πρώτον η επιστολή διαμαρτυρίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας προς τον Υπουργό Παιδείας για τη συνεχή υποβάθμιση της εορτής των Τριών Ιεραρχών. Δεύτερον. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) , με την οποία καταδικάζεται η Ελλάδα επειδή δεν επεξέτεινε και στα ζευγάρια του ιδίου φύλου τη νομοθεσία για την ελεύθερη συμβίωση (χωρίς γάμο, αλλά με έννομες συνέπειες).

8 Νοε 2013

Κυριακή Η! Λουκά (Ανάλυση Αποστολικού Αναγνώσματος)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη

῾Τό Εὐαγγέλιον τό εὐαγγελισθέν ὑπ᾽ ἐμοῦ οὐκ ἔστι κατά ἄνθρωπον...ἀλλά δι᾽ ἀποκαλύψεως ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ᾽ (Γαλ. 1, 11-12)

α. Τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἀπό τήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἀναφέρεται στή βεβαιότητα τοῦ ἀποστόλου ὅτι τό κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου πού κήρυξε στούς Γαλάτες δέν τό ἄκουσε καί δέν τό παρέλαβε ἀπό ἀνθρώπους, ἀλλά μέ ἀποκάλυψη τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ. Πρός ἐπίρρωση μάλιστα τῆς βεβαιότητός του αὐτῆς φέρνει τήν προγενέστερη ζωή του, πῶς δηλαδή ἀπό ζηλωτής τῶν ἰουδαϊκῶν παραδόσεων καί διώκτης γι᾽ αὐτό τῶν χριστιανῶν μεταστράφηκε καί ἔγινε ὁ ἴδιος ἔνθερμος πιστός τοῦ Κυρίου ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ καί ἀπόστολός Του στά ἔθνη, κάτι πού σφραγίστηκε ἀπό τήν ἐπικοινωνία του καί μέ τούς ἀποστόλους μαθητές τοῦ Κυρίου, ἰδίως τόν Πέτρο καί τόν ᾽Ιάκωβο.

Κυριακή Η' Λουκά ( Του καλού Σαμαρείτου

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
«πορεύου και συ ποίει ομοίως»
α. Μία από τις γνωστότερες παραβολές του Κυρίου, που διασώζεται μόνον από τον ευαγγελιστή Λουκά, περιέχει το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, την παραβολή του καλού Σαμαρείτη. Αφορμή για να την πει ο Κύριος έδωσε ένας νομοδιδάσκαλος, ένας δηλαδή Ιουδαίος θεολόγος, ο οποίος θέλοντας να Τον φέρει σε δύσκολη θέση – «εκπειράζων αυτόν» - Του έθεσε αφενός το θέμα του πώς κερδίζεται η αιώνιος ζωή, αφετέρου το θέμα ποιος είναι ο πλησίον του ανθρώπου, όταν αποκαλύφθηκε ότι ερώτησε κάτι που του ήταν ήδη γνωστό. Ο Κύριος δεν δυσανασχετεί και δεν παρεξηγείται με την «πονηριά» του θεολόγου. Του απαντά με τρόπο κανονικό και σοβαρό, οδηγώντας τον όμως στο σημείο συμφωνίας του με ό,τι ο Ίδιος έλεγε. Η τελική προτροπή Του μάλιστα προς αυτόν δεν του αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης. «Πορεύου και συ ποίει ομοίως».
 β. 1. Ο Κύριος καταρχάς καλεί σε κινητοποίηση τον νομοδιδάσκαλο, συνεπώς και κάθε άνθρωπο, προκειμένου να πορεύεται στη ζωή του κατά το πρότυπο του καλού Σαμαρείτη.

5 Νοε 2013

O Ιωάννης Βατάτζης ως πρότυπο κυβερνήτη


Κωνσταντίνος Χολέβας
Πολιτικός Επιστήμων
Στις 4 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας εόρτασε τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη Βατάτζη, αυτοκράτορος της Νικαίας από το 1222 μέχρι το 1254. Ιδιαίτερες εκδηλώσεις, τα «Βατάτζεια», πραγματοποιήθηκαν στη γενέτειρά του το Διδυμότειχο, όπου λειτουργεί και ενοριακός Ναός προς τιμήν του Αγίου. Μέχρι το 1922 και τη Μικρασιατική καταστροφή οι Έλληνες της Μαγνησίας, στα παράλια της Ιωνίας, τιμούσαν τον Άγιο Αυτοκράτορα, ο οποίος είχε ταφεί εκεί κοντά, στη Μονή των Σωσάνδρων. Όμως εκτός από την Εκκλησία μας καλό θα ήταν να τιμούν τον σπουδαίο αυτό Ορθόδοξο Έλληνα και η Πολιτεία και ο Στρατός και οι θεράποντες των φιλολογικών και πολιτικών επιστημών. Θα εξηγήσω τους λόγους:.

4 Νοε 2013

O Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ πρώτος ομιλητής στη Σχολή Γονέων Κατερίνης- Αδελφοποίηση της Σχολής Γονέων (Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης) με τον Σύνδεσμο Επιστημόνων Πειραιώς

Πανηγυρική ήταν η έναρξη, το Σάββατο 2/11/2013 της Σχολής Γονέων-Ανοικτού Πανεπιστημίου Κατερίνης, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014  .
Προηγήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος ομιλητής.

Ακολούθησε η τελετή αδελφοποίησης της Σχολής Γονέων Κατερίνης με τον Σύνδεσμο Επιστημόνων Πειραιώς με εμπνευσμένες ομιλίες των δύο προέδρων κ. Κωνσταντίνου Κορομπίλη και κ. Παναγιώτη Χαρατζόπουλου για τους κοινούς σκοπούς, τα οράματα και τους στόχους των παραπάνω συνδέσμων. Αναφερόμενος στην έναρξη συνεργασίας των δύο συλλογικών προσπαθειών, ο πρόεδρος του Σ.Ε.Π. είπε χαρακτηριστικά: "Στόχος μας εἶναι καί παραμένει ἡ διεύρυνση τοῦ κύκλου τῶν συνεργασιῶν μας καί ἡ ἀνάπτυξη κοινῶν δράσεων μέ πρωτοβουλίες καί συλλογικές προσπάθειες στό πλαίσιο κοινῶν ἀξιῶν, ἰδανικῶν, κοινῶν στόχων καί προβληματισμῶν. Κινούμενοι πρός αὐτή τήν κατεύθυνση, μέ χαρά ἀνταποκριθήκαμε καί στήν δική σας πρόσκληση για ἀδελφοποίηση τῶν συλλογικῶν μας προσπαθειῶν καί ἔναρξη τῆς μεταξύ μας συνεργασίας. Τό 25ετές, πολυδιάστατο, γεμάτο ἐπιτυχίες ἔργο τῆς Σχολῆς Γονέων-Ἀνοιχτοῦ Πανεπιστημίου Κατερίνης μᾶς εἶναι ἐδῶ καί πολλά χρόνια γνωστό καί νοιώθουμε ἰδιαίτερα περήφανοι γιά τήν ἔναρξη τῆς συνεργασίας μας. Καί οἱ δύο συλλογικές μας προσπάθειες ἒχουν πίσω τους ἕνα λαμπρό ἱστορικό παρελθόν. Ἕνα παρελθόν, πού μᾶς δεσμεύει γιά τό μέλλον καί τή συνέχεια αὐτῶν τῶν  προσπαθειῶν καί θέτει τά θεμέλια μιᾶς ἐπιτυχημένης συνεργασίας. Εἶναι ὁ ἀγώνας καί ἡ ἀγωνία ὅλων αὐτῶν τῶν χρόνων πού αὐξάνουν τήν εὐθύνη ὅλων μας γιά οὐσιαστικότερη καί βαθύτερη διείσδυση στήν ἐπιστημονική γνώση καί στίς ἐφαρμογές της γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν κοινωνία μας, γιά καίριες παρεμβάσεις σέ ὅλ' αὐτά πού συμβαίνουν γύρω μας σέ ἐθνικό καί διεθνές ἐπίπεδο καί μᾶς ἀφοροῦν ὡς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους Ἐπιστήμονες, ἀλλά καί ὡς μέλη τῆς τοπικῆς καί τῆς παγκόσμιας κοινωνίας. Γιά ἐντονότερη πνευματική ζωή καί καλλιέργεια τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητας, γιά στενότερη καί πιό ἐποικοδομητική συνεργασία.

Μέ  πίστη στό Θεό, ὡς συνειδητά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἀγωνιζόμενοι ὥστε ἡ συλλογικές μας  προσπάθειες, νά εἶναι καί νά παραμένουν κοινωνίες προσώπων μποροῦμε καί ὀφείλουμε, σέ καιρούς χαλεπούς, νά ἀντικρύζουμε μέ ἐλπίδα τό μέλλον.
Ἄς εἶναι εὐλογημένο τό ξεκίνημα τῆς μεταξύ μας συνεργασίας".
Ακολούθησε η ομιλία του Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ με θέμα:"Τεκτονισμός-Μασωνία. Η αποκρυφιστική και παγανιστική λατρεία του Εωσφόρου". Χωρίς να αναφέρεται σε πρόσωπα ο ομιλητής, διότι όπως χαρακτηριστικά είπε αυτά είναι εικόνες Θεού, αναφέρθηκε  στο σύστημα της Μασωνίας με αποκαλυπτικά στοιχεία, χωρίς μισαλλοδοξία και εχθρικό λόγο.Η απόλυτα τεκμηριωμένη ομιλία του Σεβασμιωτάτου προβλημάτισε το πολυπληθές ακροατήριο και ο ομιλητής απάντησε εύστοχα και με σαφήνεια,  στις πολλές και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν απο το πολυπληθές ακροατήριο. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Βουλευτής Πιερίας κ. Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου, Ο Δήμαρχος Κατερίνης κ.Σαββας Χιονίδης, ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.Ιωάννης Καζταρίδης, Πρώην Βουλευτές και Δήμαρχοι, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι  καθώς και φίλοι της Σχολής Γονέων που ήρθαν από την Αθήνα, τον Πειραιά, την Λάρισα, την Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη για την συγκεκριμένη Εκδήλωση.
"Διάλογοι με επίκεντρο την κρίση":Μερόπη Σπυροπούλου -Δέσποινα Κωβαίου

Στό πλαίσιο της σειράς συζητήσεων με κεντρικό θέμα «Διάλογοι με επίκεντρο την κρίση», που οργανώνει κατα την τρέχουσα περίοδο ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς, 
συζήτησαν την Κυριακή 20 Οκτωβρίου,η Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και Συγγραφέας κα Μερόπη Σπυροπούλου και η Ψυχολόγος -Ψυχοθεραπεύτρια κα Δέσποινα Κωβαίου. Την συζήτηση, συντόνισε η φιλόλογος κα Σοφία Δορμπαράκη.

Δρ Ιωάννης Παρίσης, Υποστράτηγος ε.α.: «Πολλές συγκρούσεις ανάμεσα σε χώρες έχουν ως αιτία τις ανταλλάξιμες πηγές ενέργειας»


Μια ενδιαφέρουσα εισήγηση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρέθηκαν στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Πειραιώς.
Στo πλαίσιo του τρίμηνου προγράμματος "ΕΝΟΡΙΑ εν Δράσει….", ο Υποστράτηγος ε.α. και Δρ. Πολιτικής Επιστήμης (Διεθνείς Σχέσεις), Δρ Ιωάννης Παρίσης, μίλησε με θέμα «Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος: Ένας ενεργειακός άξονας».
Με αφορμή ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα ο κ. Παρίσης, με τίτλο «Η καθ’ ημάς θάλασσα, Γεωστρατηγική ανάλυση της Μεσογείου», ξεκίνησε την εισήγησή του θέτοντας το ερώτημα, πώς συνδέονται η Θράκη, το Αιγαίο και η Κύπρος.
«Τα πράγματα δεν εξελίσσονται τοπικά. Επηρεάζονται από το ευρύτερο περιβάλλον. Από πλευράς πολιτικής και στρατηγικής δεν μπορούμε να απομονώσουμε μια περιοχή. Επηρεάζονται όλα από το ευρύτερο περιβάλλον της Μεσογείου, της Ευρώπης, της Αφρικής», σημείωσε ο κ. Παρίσης, θέλοντας να τονίσει ότι για να καταλάβουμε τον τρόπο σύνδεσης αλλά και τη σημασία που έχουν περιοχές όπως η Κρήτη, η Θράκη και η Κύπρος, θα πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή, Βαλκανική και γενικότερα κοντινή περιοχή.

1 Νοε 2013

Κυριακή Ε' Λουκά

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
«Άνθρωπός τις ην πλούσιος…Πτωχός δε τις ην ονόματι Λάζαρος…»
α. Η γνωστή παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου μας δίνει με πολύ άμεσο και εποπτικό τρόπο το βάθος όλης της πραγματικότητας. Αναφέρεται στο εδώ, την παρούσα ζωή, αλλά επεκτείνεται και στο επέκεινα, την άλλη ονομαζόμενη ζωή, ρίχνοντας συνεπώς φως εκεί που οι ανθρώπινες αισθήσεις αδυνατούν να διεισδύσουν. Από την άποψη αυτή, η παραβολή έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον ιδίως για την εποχή μας, για την οποία τα θέματα του μεταιχμίου της ζωής με τον θάνατο θεωρούνται αγαπημένα θέματα πολλών συνανθρώπων μας, μερικές δε φορές μονοπωλούν και το ενδιαφέρον τους. Το περίγραμμα όμως αυτό της παραβολής: του εδώ της ζωής αυτής και του εκεί της άλλης, ενώ υφίσταται στην πραγματικότητα – ο λόγος του Κυρίου συνιστά πάντοτε αποκάλυψη – θέλει να τονίσει μεταξύ άλλων την αλήθεια ότι ανάλογα με τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν στο εδώ, καθορίζεται και το εκεί. Η ποιότητα της ζωής στον κόσμο τούτο προσδιορίζει και την ποιότητά της στην άλλη ζωή.
β. 1. Τα δύο πρόσωπα που κυρίως προβάλλονται στην παραβολή, ο πλούσιος και ο Λάζαρος,

Κυριακή Ε' Λουκά (Ανάλυση του Αποστολικού Αναγνώσματος)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη

῾᾽Αρκεῖ σοι ἡ χάρις μου• ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται᾽ (Β´ Κορ. 12, 9)

α. ῾Ο σημερινός ἀπόστολος μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς ἕνα πολύ δυνατό ἀλλά καί παράδοξο κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης. ῾Ο ἅγιος Παῦλος καταγράφει τήν διπλότητα στήν ὁποία βρίσκεται καί πού συνιστᾶ τό μυστήριο τῆς χριστιανῆς ὑπάρξεώς του: ἀφενός εἶναι ἀδύναμος ὡς ἄνθρωπος, κυνηγημένος ἀπό τήν ἐξουσία τῆς ἐποχῆς του ἀλλά καί τίς ἀρρώστιες του, ἀφετέρου εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος χάριτι Θεοῦ ἔγεμε ῾ὀπτασιῶν καί ἀποκαλύψεων᾽, φθάνοντας μέχρι τρίτου οὐρανοῦ καί ζώντας καταστάσεις τίς ὁποῖες ῾οὐκ ἐξόν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι᾽. Αὐτό τό μυστήριο καί αὐτήν τήν παραδοξότητα ἐπιβεβαιώνει καί ἡ ἀπάντηση τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου στόν ἀπόστολο, ὅταν ἐκεῖνος προσέφυγε σ᾽ Αὐτόν γιατί δέν ἄντεχε τούς κόπους τῆς ἀρρώστιας του: ῾Σοῦ ἀρκεῖ ἡ χάρη μου, γιατί ἡ δύναμή μου φανερώνεται στήν πληρότητά της μέσα σ᾽ αὐτήν τήν ἀδυναμία σου᾽

19 Οκτ 2013

Κυριακή ΣΤ! Λουκά (Ανάλυση του Αποστολ. Αναγνώσματος, Αγ. Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη

῾Μνημόνευε ᾽Ιησοῦν Χριστόν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυΐδ᾽ (Β´ Τιμ. 2, 8)

α. Τόν ῾καλόν στρατιώτην ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ᾽ μεγαλομάρτυρα ἅγιο ᾽Αρτέμιο πού τιμᾶ ἐνδόξως σήμερα ἡ ᾽Εκκλησία μας φωτίζει τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς, παρμένο ἀπό τήν ποιμαντική λεγόμενη ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου τήν Β´ πρός Τιμόθεον. ῞Οσα προτρεπτικά λέει ὁ ἀπόστολος γιά τόν μαθητή καί συνεργάτη του ἅγιο Τιμόθεο τά βλέπουμε ἐφαρμοσμένα ἤδη στόν ἅγιο ᾽Αρτέμιο: ἡ δύναμή του ἦταν ἡ χάρη τοῦ Κυρίου ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, κακοπάθησε ὡς καλός στρατιώτης ᾽Εκείνου, ἀθλήθηκε νόμιμα, ἡ διαρκής μνήμη του ἦταν ὁ ἀναστημένος ᾽Ιησοῦς Χριστός. Κι ἡ ᾽Εκκλησία μας βεβαίως τά στοιχεῖα αὐτά πού μᾶς ὁδηγοῦν στή σωτηρία μας, μᾶς τά προβάλλει ἔντονα, προκειμένου νά κρίνουμε τόν ἑαυτό μας πάνω σ᾽ αὐτά καί νά πορευόμαστε ἀντιστοίχως στή ζωή μας. Κατεξοχήν μάλιστα ἡ μνήμη μας πρέπει νά εἶναι διαρκῶς στόν ἀναστημένο ἀπό τούς νεκρούς ᾽Ιησοῦ Χριστό καί ἀπόγονο τοῦ Δαβίδ. ῾Μνημόνευε ᾽Ιησοῦν Χριστόν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυΐδ᾽.

18 Οκτ 2013

Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
«ελθόντι τω Ιησού…υπήντησεν αυτώ ανήρ τις, ος είχε δαιμόνια…»
α. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Εκκλησία μας θέτει ως ανάγνωσμα το περιστατικό της θεραπείας του δαιμονισμένου (ή των δύο δαιμονισμένων κατά τον ευαγγελιστή Ματθαίο) της περιοχής των Γερσεσηνών ή Γαδαρηνών. Και τούτο διότι θέλει να μας τονίσει ότι ο Κύριος ήλθε στον κόσμο ως ελευθερωτής των ανθρώπων όχι μόνον από την ασθένεια και τον πόνο, όχι μόνον από την αμαρτία και το αποτέλεσμα αυτού τον θάνατο, αλλά και από τον ίδιο τον αρχέκακο διάβολο, τον απαρχής «ανθρωποκτόνον». Ο Κύριος ήλθε, κατά τον λόγο της Γραφής, «ίνα λύση τα έργα του διαβόλου». Αυτό που αποτελούσε στοιχείο του τέλους του κόσμου, κατά την Παλαιά Διαθήκη: η παντελής αποδυνάμωση των πονηρών δυνάμεων, γίνεται με τον Κύριο παρούσα πραγματικότητα, δείγμα βεβαίως ότι τα έσχατα ήδη εισήλθαν από Εκείνον μέσα στον κόσμο τούτο. Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα λοιπόν με τρόπο ανάγλυφο μας δείχνει την εξουσία του Κυρίου, ο Οποίος συναντώμενος με τα δαιμόνια στο πρόσωπο ενός ταλαίπωρου ανθρώπου, εκδιώκει αυτά, προσφέροντας στην κοινωνία τον θεραπευμένο άνθρωπο ως πραγματικό άνθρωπο.

12 Οκτ 2013

Κυριακή Δ! Λουκά (Των Πατέρων της Ζ! Οικουμ. Συνόδου)- Αποστολικό Ανάγνωσμα

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
῾Αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ᾽
α. ῾Η ἑορτή τῶν Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καθορίζει καί τήν ἐπιλογή τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τῆς σημερινῆς Κυριακῆς: ἐπιλέχτηκε τό ἀνάγνωσμα στό ὁποῖο ὁ ἀπόστολος Παῦλος μεταξύ ἄλλων μιλάει γιά τήν στάση ἔναντι τῶν αἱρετικῶν ἀνθρώπων, δεδομένου ὅτι οἱ εἰκονομάχοι, ἐκεῖνοι πού ἐπισήμως ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 8ο μ.Χ. αἰ. καί γιά πολλά χρόνια ἀργότερα πολέμησαν τίς εἰκόνες καί τίς θεώρησαν ὡς ἐκτός πίστεως, ἀποδείχτηκαν ἐν τέλει ἀπό τήν ᾽Εκκλησία μας, μέ τούς Πατέρες τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787 μ.Χ.), αἱρετικοί.

Κυριακή Δ΄ Λουκά ( Του καλού σπορέως)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπράκη
«Τις είη η παραβολή αύτη;»
α. Η παραβολή του καλού σπορέως είναι μία από τις γνωστότερες και σπουδαιότερες παραβολές του Κυρίου. Απόδειξη τούτου το γεγονός ότι την διασώζουν και οι τρεις συνοπτικοί λεγόμενοι ευαγγελιστές (Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς) και μάλιστα πρώτη κατά σειράν από τις άλλες. Επίτηδες μάλιστα η Εκκλησία μας την έχει τοποθετήσει να αναγινώσκεται τον Οκτώβριο, δεδομένου ότι σχετικά τότε ξεκινά η εκάστοτε ιεραποστολική και κηρυκτική, όπως λέμε, περίοδός της. Παρμένη η παραβολή από την αγροτική ζωή της Παλαιστίνης – κατά την οποία η σπορά προηγείτο του οργώματος – αναφέρεται στον γεωργό, ο οποίος ρίχνει τον σπόρο στο έδαφος, αλλ’ ενώ εκείνος είναι ο ίδιος, όπως και ο σπόρος, η καρποφορία ποικίλλει: αλλού ο σπόρος δεν καρποφορεί καθόλου, λόγω του πατημένου εδάφους, αλλού καρποφορεί ελάχιστα για να χαθεί έπειτα εντελώς, αλλού πολύ πλούσια, σαν το καλό έδαφος, κάτι που είναι ευνόητο ότι τονίζει τον ρόλο και την «ευθύνη» του εδάφους. Η παραβολή δεν φαίνεται ότι κατανοήθηκε από τους ακροατές του Κυρίου. Απαιτήθηκε η ερμηνεία της από Εκείνον, μετά μάλιστα από την ερώτηση και των ίδιων των μαθητών Του: Κύριε, τι σημαίνει η παραβολή αυτή; «Τις είη η παραβολή αύτη;»

10 Οκτ 2013

H Θράκη σήμερα: Προκλήσεις για την ελληνική πολιτεία


"Η Θράκη σήμερα: προσκλήσεις για την ελληνική πολιτεία" ήταν το θέμα της συζήτησης με την οποία άνοιξε ο κύκλος εκδηλώσεων, που οργάνωσε και πργματοποιεί η ενορία Ευαγγελιστρίας Πειραιώς σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιστημόνων Πειραιώς.
Εισηγητές ήταν ο κ. Άγγελος Συρίγος, Επίκουρος Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Γεν. Γραμματέας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής στο Υπουργείο Εσωτερικών και ο κ. Γεώργιος Καλαντζής, Δρ Ιστορίας και Γεν. Γραμματέας Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Την όλη εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς κ. Παναγιώτης Χαρατζόπουλος, Φυσικός Msc.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013 στο Πνευματικό Κέντρο Ευαγγελιστρίας Πειραιώς στo πλαίσιo του ευρύτερου κύκλου εκδηλώσεων «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...» .

8 Οκτ 2013

Στη Θράκη θέλουμε συνύπαρξη και όχι συνδιοίκηση

Κωνσταντίνος Χολέβας 
Πολιτικός Επιστήμων
Η δραστήρια ενορία της Ευαγγελιστρίας στον Πειραιά μας δίνει την ευκαιρία επί δύο εβδομάδες να παρακολουθήσουμε μία σειρά ομιλιών και εκδηλώσεων για τη Θράκη μας. Στην πρώτη εκδήλωση, την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, άκουσα ενδιαφέροντα πράγματα από δύο καλούς γνώστες του θέματος. Τον Γενικό Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής στο Υπουργείο Εσωτερικών Άγγελο Συρίγο και από τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γεώργιο Καλατζή. Καταγράφω τρία σημεία που αξίζουν να γίνουν γνωστά:

Εμμ. Τσεσμελής: "Σύγχρονη επιστήμη και Ορθοδοξία"Ο φυσικός κ. Εμμανουήλ Τσεσμελής, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών CERN και Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδηςμιλά αποκλειστικά στην "Πεμπτουσία" για το έργο που επιτελείται στο CERN, τις σχέσεις μεταξύ της χριστιανικής διδασκαλίας και της σύγχρονης επιστήμης και για την προσφορά της Ορθοδοξίας στο σημερινό κόσμο
ΠΗΓΗ:http://www.pemptousia.gr/new_videothiki/?v=56208


4 Οκτ 2013

Κυριακή Γ! Λουκά (Ανάλυση του Ευαγγελικού Αναγνώσματος)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
 «Μη κλαίε… Νεανίσκε, σοι λέγω, εγέρθητι»
α. Μία σκηνή γεμάτη από δραματική ένταση μας προβάλλει το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα: μία μάνα, χήρα γυναίκα, συνοδεύει το μονάκριβο παιδί της στην τελευταία του κατοικία. Μαζί της και πλήθος κόσμου, που συμπαρίσταται στη μάνα και θρηνεί την τραγικότητα της ζωής της. Και ξάφνου αλλάζουν όλα: ο θρήνος μετατρέπεται σε άφατη χαρά. Γιατί; Διότι εμφανίζεται Εκείνος που είναι η πηγή της ζωής, Εκείνος που σπλαχνιζόμενος τη μάνα ανασταίνει το παιδί της και της το παραδίδει ζωντανό και υγιές. Ο λαός μπροστά στο εκπληκτικό γεγονός μένει έκθαμβος, νιώθοντας ότι βρίσκεται μπροστά στην παρουσία του Θεού. Η δοξολογία προς Αυτόν είναι η μόνη αντίδρασή του.

Κυριακή Γ! Λουκά (Ανάλυση του Αποστολικού Αναγνώσματος)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
῾᾽Εν παντί θλιβόμενοι ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι᾽ (Β´ Κορ. 4, 8)
α. ῾Η ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου ἀποστόλου Θωμᾶ ἀποτελεῖ τήν αἰτία τῆς ἐπιλογῆς τοῦ συγκεκριμένου ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος. Οἱ ἅγιοι Πατέρες μας δηλαδή πού καθόρισαν τά ἀναγνώσματα εἶδαν ὅτι τό ἀνάγνωσμα ἀπό τή Β´ πρός Κορινθίους ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου φωτίζει κι ἐξηγεῖ τήν ἁγιασμένη ζωή τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ – κι ὄχι μόνον αὐτοῦ βεβαίως – πού σημαίνει ὅτι κατά τά λόγια τοῦ Παύλου ὁ ἅγιος Θωμᾶς γνώρισε μέ φωτισμό Θεοῦ στήν καρδιά του τόν Κύριο ᾽Ιησοῦ Χριστό καί Τόν ἀκολούθησε ἐπακριβῶς ζώντας τόν Σταυρό καί τήν ᾽Ανάστασή Του. Στοιχεῖο μάλιστα τῆς σταυροαναστάσιμης ζωῆς του, ὅπως καί τῶν ἄλλων ἀποστόλων, ἦταν καί τό γεγονός ὅτι οἱ θλίψεις πού ὡς ἄνθρωπος ἀντιμετώπισε κατά τό πρότυπο τοῦ Χριστοῦ ἦταν τέτοιες πού δέν μπόρεσαν νά τόν κάμψουν, νά τόν ὁδηγήσουν δηλαδή σέ ἐσωτερικό ἀδιέξοδο καί στενοχώρια ἀγωνιώδη. Κατά τόν λόγο τοῦ ἁγίου Παύλου ῾ἐν παντί θλιβόμενοι ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι᾽.

1 Οκτ 2013

Διάλογοι με επίκεντρο την κρίση (Σεβ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ - Γεώργιος Καραμπελιάς)


"Διάλογοι με επίκεντρο την κρίση" - Επίσημη έναρξη

Με τον αγιασμό, τον οποίο τέλεσε, ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, κήρυξε την επίσημη έναρξη των φετινών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αλλά και της σειράς εκδηλώσεων "Ενορία εν δράσει" , τις οποίες για 2η συνεχή χρονιά διοργανώνει η ενορία ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Εναρκτήρια εκδήλωση αποτέλεσε η συζήτηση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς, στο πλαίσιο των φετινών του εκδηλώσεων με θέμα «Διάλογοι με επίκεντρο την κρίση». Ομιλητές ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ και ο Συγγραφέας και εκδότης του περιοδικού ΑΡΔΗΝ κ. Γεώργιος Καραμπελιάς. Την συζήτηση συντόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς κ. Παναγιώτης Χαρατζόπουλος
Απαντώντας στην ερώτηση εάν η κρίση εκτός
από την οικονομική διάσταση έχει και άλλες διαστάσεις, ο Σεβασμιώτατος ξεκίνησε επισημαίνοντας, ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που ταλανίζει την ανθρωπότητα ολόκληρη καθώς η οικονομία έχει μεταβληθεί στις μέρες μας από ένα χρηστικό μέσο σε ένα κόσμο- είδωλο. Συνέχισε λέγοντας ότι η τραγωδία του συγχρόνου κόσμου είναι ότι αρνήθηκε την αναγωγή προς τον δημιουργό της ζωής, τον Θεό και ύψωσε στη θέση Του την οικονομία και το καταναλωτικό πνεύμα, παράμετρους που εμποδίζουν την εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπο. Εν συνεχεία, έγινε μνεία για την πλεονεξία η οποία έχει προκληθεί από την κακή χρήση της οικονομίας, ενώ αναφέρθηκε ακόμη ότι η κρίση που βιώνουμε είναι κρίση πνευματικών αξιών καθώς λείπει ο παράγων κοινωνία με τον αιώνιο Δημιουργό της ζωής. Εν κατακλείδι, ο Σεβασμιώτατος αναφέροντας τη φράση του Ντοστογιέφσκι « χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται», σημείωσε ότι η οικονομική κρίση είναι μια βαθιά πνευματική κρίση και χρειάζεται ένα και μόνο πράγμα, τη μετάνοια. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση που ακολούθησε, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη προσφορά της Εκκλησίας και σ’αυτή την περίοδο της κρίσης. Η προσφορά επεσήμανε, δεν περιορίζεται μόνο στην υλική της διάσταση, αλλά επεκτείνεται στην ψυχολογική και ηθική στήριξη των ανθρώπων κυρίως όμως στην προσφορά νοήματος ζωής στον άνθρωπο της εποχής μας.

Με τη σειρά του ο κ. Γεώργιος Καραμπελιάς έκανε αναφορά στις χαρακτηριστικές περιόδους οικονομικής κρίσης που έχει βιώσει η χώρα μας στο πέρασμα της ιστορίας, ποιες ήταν οι επιπτώσεις τους και πώς αντιμετωπίστηκαν οι δυσκολίες. Ξεκίνησε την εισήγησή του με την διαπίστωση ότι εδώ και μερικούς αιώνες η οικονομία φαίνεται να αυτονομείται από την κοινωνία. Ιδιαίτερα στις δυτικές κοινωνίες, σταδιακά η οικονομία φαίνεται να κυριαρχεί πάνω στην κοινωνία και να θέλει να κυριαρχήσει σε όλες τις πλευρές της ζωής, ενώ η εμπορευματοποίηση της κοινωνίας, που παρατηρείται, διαλύει όλους τους κοινωνικούς θεσμούς που έρχονται στην κοινωνία απ’ όλη την ιστορία της. Στη συνέχεια ο κ. Καραμπελιάς σημείωσε ότι ο ορθόδοξος κόσμος, ιδιαίτερα, και ο ελληνικός κόσμος δεν ήταν ποτέ ταυτισμένοι με τη λογική ενός συστήματος που μεταβάλλει τον άνθρωπο σε μια μηχανή. Είναι κι αυτός ένας από τους λόγους που δεν μπορέσαμε, ως ελληνισμός, ποτέ να προσαρμοστούμε στον καπιταλιστικό κόσμο στον οποίο ζούμε. Πιο αναλυτικά επί του θέματος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι κατά το 1100 – 1200 μ.Χ. περίπου, αρχίζουν οι πρώτες μεγάλες κρίσεις στο ελληνικό κράτος. Πιο συγκεκριμένα, οι έλληνες είναι οι πρώτοι αποικιοκρατούμενοι του σύγχρονου κόσμου από το 1204, με την κατοχή του ελληνικού κόσμου, το κομμάτιασμά του από τους Φράγκους και την παράδοσή τους στους Τούρκους. Εκεί άρχισαν να διαμορφώνονται και τα οικονομικά προβλήματα. Ενώ , λοιπόν το 1100 οι έλληνες είχαν την υψηλότερη οικονομία στην Ευρώπη, μεταβλήθηκαν σταδιακώς σε μια ημιαποικία του δυτικού κόσμου. Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στα αγγλικά δάνεια του 1824 και του 1828 που ευθύνονται για την πρώτη οικονομική κρίση στην Ελλάδα, καθώς τα δάνεια αυτά προκάλεσαν και την πρώτη μεγάλη οικονομική αιμορραγία της Ελλάδος. Η δεύτερη μεγάλη κρίση έρχεται 1893, την εποχή του Τρικούπη. Τέλος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για να επιβιώσουμε ως έθνος και να ξεπεράσουμε την κρίση, θα πρέπει να κατορθώσουμε να αποκτήσουμε μια οικονομία η οποία θα στηρίζεται στην δική μας αντίληψη και παράδοση και δεν θα είναι παρασιτική.
Κλείνοντας τις εισηγήσεις τους και οι δύο ομιλητές συμφώνησαν, ότι υπάρχει ελπίδα για την υπέρβαση της πολυδιάστατης κρίσης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Αυτή η ελπίδα μπορεί να ανατείλει με την επάνοδό μας στο κοινοτικό πνεύμα που χαρακτήριζε για αιώνες το έθνος μας και το οποίο εκφράζεται με πληρότητα μέσα στην Ορθόδοξη Ενορία και την ενοριακή ζωή αλλά και μέσα απο την κοινωνία των προσώπων, κοινωνία αγάπης και ουσιαστικής αλληλεγγύης, η οποία έχει ως θεμέλιό της την Ευχαριστιακή Σύναξη.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τις απαντήσεις που έδωσαν οι δύο ομιλητές σε ερωτήματα του πολυπληθούς ακροατηρίου, που είχε γεμίσει ασφυκτικά και τις δύο αίθουσες του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς.