19 Οκτ 2013

Κυριακή ΣΤ! Λουκά (Ανάλυση του Αποστολ. Αναγνώσματος, Αγ. Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη

῾Μνημόνευε ᾽Ιησοῦν Χριστόν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυΐδ᾽ (Β´ Τιμ. 2, 8)

α. Τόν ῾καλόν στρατιώτην ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ᾽ μεγαλομάρτυρα ἅγιο ᾽Αρτέμιο πού τιμᾶ ἐνδόξως σήμερα ἡ ᾽Εκκλησία μας φωτίζει τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς, παρμένο ἀπό τήν ποιμαντική λεγόμενη ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου τήν Β´ πρός Τιμόθεον. ῞Οσα προτρεπτικά λέει ὁ ἀπόστολος γιά τόν μαθητή καί συνεργάτη του ἅγιο Τιμόθεο τά βλέπουμε ἐφαρμοσμένα ἤδη στόν ἅγιο ᾽Αρτέμιο: ἡ δύναμή του ἦταν ἡ χάρη τοῦ Κυρίου ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, κακοπάθησε ὡς καλός στρατιώτης ᾽Εκείνου, ἀθλήθηκε νόμιμα, ἡ διαρκής μνήμη του ἦταν ὁ ἀναστημένος ᾽Ιησοῦς Χριστός. Κι ἡ ᾽Εκκλησία μας βεβαίως τά στοιχεῖα αὐτά πού μᾶς ὁδηγοῦν στή σωτηρία μας, μᾶς τά προβάλλει ἔντονα, προκειμένου νά κρίνουμε τόν ἑαυτό μας πάνω σ᾽ αὐτά καί νά πορευόμαστε ἀντιστοίχως στή ζωή μας. Κατεξοχήν μάλιστα ἡ μνήμη μας πρέπει νά εἶναι διαρκῶς στόν ἀναστημένο ἀπό τούς νεκρούς ᾽Ιησοῦ Χριστό καί ἀπόγονο τοῦ Δαβίδ. ῾Μνημόνευε ᾽Ιησοῦν Χριστόν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυΐδ᾽.

18 Οκτ 2013

Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
«ελθόντι τω Ιησού…υπήντησεν αυτώ ανήρ τις, ος είχε δαιμόνια…»
α. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Εκκλησία μας θέτει ως ανάγνωσμα το περιστατικό της θεραπείας του δαιμονισμένου (ή των δύο δαιμονισμένων κατά τον ευαγγελιστή Ματθαίο) της περιοχής των Γερσεσηνών ή Γαδαρηνών. Και τούτο διότι θέλει να μας τονίσει ότι ο Κύριος ήλθε στον κόσμο ως ελευθερωτής των ανθρώπων όχι μόνον από την ασθένεια και τον πόνο, όχι μόνον από την αμαρτία και το αποτέλεσμα αυτού τον θάνατο, αλλά και από τον ίδιο τον αρχέκακο διάβολο, τον απαρχής «ανθρωποκτόνον». Ο Κύριος ήλθε, κατά τον λόγο της Γραφής, «ίνα λύση τα έργα του διαβόλου». Αυτό που αποτελούσε στοιχείο του τέλους του κόσμου, κατά την Παλαιά Διαθήκη: η παντελής αποδυνάμωση των πονηρών δυνάμεων, γίνεται με τον Κύριο παρούσα πραγματικότητα, δείγμα βεβαίως ότι τα έσχατα ήδη εισήλθαν από Εκείνον μέσα στον κόσμο τούτο. Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα λοιπόν με τρόπο ανάγλυφο μας δείχνει την εξουσία του Κυρίου, ο Οποίος συναντώμενος με τα δαιμόνια στο πρόσωπο ενός ταλαίπωρου ανθρώπου, εκδιώκει αυτά, προσφέροντας στην κοινωνία τον θεραπευμένο άνθρωπο ως πραγματικό άνθρωπο.

12 Οκτ 2013

Κυριακή Δ! Λουκά (Των Πατέρων της Ζ! Οικουμ. Συνόδου)- Αποστολικό Ανάγνωσμα

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
῾Αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ᾽
α. ῾Η ἑορτή τῶν Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καθορίζει καί τήν ἐπιλογή τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τῆς σημερινῆς Κυριακῆς: ἐπιλέχτηκε τό ἀνάγνωσμα στό ὁποῖο ὁ ἀπόστολος Παῦλος μεταξύ ἄλλων μιλάει γιά τήν στάση ἔναντι τῶν αἱρετικῶν ἀνθρώπων, δεδομένου ὅτι οἱ εἰκονομάχοι, ἐκεῖνοι πού ἐπισήμως ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 8ο μ.Χ. αἰ. καί γιά πολλά χρόνια ἀργότερα πολέμησαν τίς εἰκόνες καί τίς θεώρησαν ὡς ἐκτός πίστεως, ἀποδείχτηκαν ἐν τέλει ἀπό τήν ᾽Εκκλησία μας, μέ τούς Πατέρες τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787 μ.Χ.), αἱρετικοί.

Κυριακή Δ΄ Λουκά ( Του καλού σπορέως)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπράκη
«Τις είη η παραβολή αύτη;»
α. Η παραβολή του καλού σπορέως είναι μία από τις γνωστότερες και σπουδαιότερες παραβολές του Κυρίου. Απόδειξη τούτου το γεγονός ότι την διασώζουν και οι τρεις συνοπτικοί λεγόμενοι ευαγγελιστές (Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς) και μάλιστα πρώτη κατά σειράν από τις άλλες. Επίτηδες μάλιστα η Εκκλησία μας την έχει τοποθετήσει να αναγινώσκεται τον Οκτώβριο, δεδομένου ότι σχετικά τότε ξεκινά η εκάστοτε ιεραποστολική και κηρυκτική, όπως λέμε, περίοδός της. Παρμένη η παραβολή από την αγροτική ζωή της Παλαιστίνης – κατά την οποία η σπορά προηγείτο του οργώματος – αναφέρεται στον γεωργό, ο οποίος ρίχνει τον σπόρο στο έδαφος, αλλ’ ενώ εκείνος είναι ο ίδιος, όπως και ο σπόρος, η καρποφορία ποικίλλει: αλλού ο σπόρος δεν καρποφορεί καθόλου, λόγω του πατημένου εδάφους, αλλού καρποφορεί ελάχιστα για να χαθεί έπειτα εντελώς, αλλού πολύ πλούσια, σαν το καλό έδαφος, κάτι που είναι ευνόητο ότι τονίζει τον ρόλο και την «ευθύνη» του εδάφους. Η παραβολή δεν φαίνεται ότι κατανοήθηκε από τους ακροατές του Κυρίου. Απαιτήθηκε η ερμηνεία της από Εκείνον, μετά μάλιστα από την ερώτηση και των ίδιων των μαθητών Του: Κύριε, τι σημαίνει η παραβολή αυτή; «Τις είη η παραβολή αύτη;»

10 Οκτ 2013

H Θράκη σήμερα: Προκλήσεις για την ελληνική πολιτεία


"Η Θράκη σήμερα: προσκλήσεις για την ελληνική πολιτεία" ήταν το θέμα της συζήτησης με την οποία άνοιξε ο κύκλος εκδηλώσεων, που οργάνωσε και πργματοποιεί η ενορία Ευαγγελιστρίας Πειραιώς σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιστημόνων Πειραιώς.
Εισηγητές ήταν ο κ. Άγγελος Συρίγος, Επίκουρος Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Γεν. Γραμματέας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής στο Υπουργείο Εσωτερικών και ο κ. Γεώργιος Καλαντζής, Δρ Ιστορίας και Γεν. Γραμματέας Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Την όλη εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς κ. Παναγιώτης Χαρατζόπουλος, Φυσικός Msc.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013 στο Πνευματικό Κέντρο Ευαγγελιστρίας Πειραιώς στo πλαίσιo του ευρύτερου κύκλου εκδηλώσεων «ΕΝΟΡΙΑ εν δράσει...» .

8 Οκτ 2013

Στη Θράκη θέλουμε συνύπαρξη και όχι συνδιοίκηση

Κωνσταντίνος Χολέβας 
Πολιτικός Επιστήμων
Η δραστήρια ενορία της Ευαγγελιστρίας στον Πειραιά μας δίνει την ευκαιρία επί δύο εβδομάδες να παρακολουθήσουμε μία σειρά ομιλιών και εκδηλώσεων για τη Θράκη μας. Στην πρώτη εκδήλωση, την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, άκουσα ενδιαφέροντα πράγματα από δύο καλούς γνώστες του θέματος. Τον Γενικό Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής στο Υπουργείο Εσωτερικών Άγγελο Συρίγο και από τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γεώργιο Καλατζή. Καταγράφω τρία σημεία που αξίζουν να γίνουν γνωστά:

Εμμ. Τσεσμελής: "Σύγχρονη επιστήμη και Ορθοδοξία"Ο φυσικός κ. Εμμανουήλ Τσεσμελής, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών CERN και Καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδηςμιλά αποκλειστικά στην "Πεμπτουσία" για το έργο που επιτελείται στο CERN, τις σχέσεις μεταξύ της χριστιανικής διδασκαλίας και της σύγχρονης επιστήμης και για την προσφορά της Ορθοδοξίας στο σημερινό κόσμο
ΠΗΓΗ:http://www.pemptousia.gr/new_videothiki/?v=56208


4 Οκτ 2013

Κυριακή Γ! Λουκά (Ανάλυση του Ευαγγελικού Αναγνώσματος)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
 «Μη κλαίε… Νεανίσκε, σοι λέγω, εγέρθητι»
α. Μία σκηνή γεμάτη από δραματική ένταση μας προβάλλει το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα: μία μάνα, χήρα γυναίκα, συνοδεύει το μονάκριβο παιδί της στην τελευταία του κατοικία. Μαζί της και πλήθος κόσμου, που συμπαρίσταται στη μάνα και θρηνεί την τραγικότητα της ζωής της. Και ξάφνου αλλάζουν όλα: ο θρήνος μετατρέπεται σε άφατη χαρά. Γιατί; Διότι εμφανίζεται Εκείνος που είναι η πηγή της ζωής, Εκείνος που σπλαχνιζόμενος τη μάνα ανασταίνει το παιδί της και της το παραδίδει ζωντανό και υγιές. Ο λαός μπροστά στο εκπληκτικό γεγονός μένει έκθαμβος, νιώθοντας ότι βρίσκεται μπροστά στην παρουσία του Θεού. Η δοξολογία προς Αυτόν είναι η μόνη αντίδρασή του.

Κυριακή Γ! Λουκά (Ανάλυση του Αποστολικού Αναγνώσματος)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
῾᾽Εν παντί θλιβόμενοι ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι᾽ (Β´ Κορ. 4, 8)
α. ῾Η ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου ἀποστόλου Θωμᾶ ἀποτελεῖ τήν αἰτία τῆς ἐπιλογῆς τοῦ συγκεκριμένου ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος. Οἱ ἅγιοι Πατέρες μας δηλαδή πού καθόρισαν τά ἀναγνώσματα εἶδαν ὅτι τό ἀνάγνωσμα ἀπό τή Β´ πρός Κορινθίους ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου φωτίζει κι ἐξηγεῖ τήν ἁγιασμένη ζωή τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ – κι ὄχι μόνον αὐτοῦ βεβαίως – πού σημαίνει ὅτι κατά τά λόγια τοῦ Παύλου ὁ ἅγιος Θωμᾶς γνώρισε μέ φωτισμό Θεοῦ στήν καρδιά του τόν Κύριο ᾽Ιησοῦ Χριστό καί Τόν ἀκολούθησε ἐπακριβῶς ζώντας τόν Σταυρό καί τήν ᾽Ανάστασή Του. Στοιχεῖο μάλιστα τῆς σταυροαναστάσιμης ζωῆς του, ὅπως καί τῶν ἄλλων ἀποστόλων, ἦταν καί τό γεγονός ὅτι οἱ θλίψεις πού ὡς ἄνθρωπος ἀντιμετώπισε κατά τό πρότυπο τοῦ Χριστοῦ ἦταν τέτοιες πού δέν μπόρεσαν νά τόν κάμψουν, νά τόν ὁδηγήσουν δηλαδή σέ ἐσωτερικό ἀδιέξοδο καί στενοχώρια ἀγωνιώδη. Κατά τόν λόγο τοῦ ἁγίου Παύλου ῾ἐν παντί θλιβόμενοι ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι᾽.

1 Οκτ 2013

Διάλογοι με επίκεντρο την κρίση (Σεβ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ - Γεώργιος Καραμπελιάς)


"Διάλογοι με επίκεντρο την κρίση" - Επίσημη έναρξη

Με τον αγιασμό, τον οποίο τέλεσε, ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, κήρυξε την επίσημη έναρξη των φετινών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αλλά και της σειράς εκδηλώσεων "Ενορία εν δράσει" , τις οποίες για 2η συνεχή χρονιά διοργανώνει η ενορία ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Εναρκτήρια εκδήλωση αποτέλεσε η συζήτηση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς, στο πλαίσιο των φετινών του εκδηλώσεων με θέμα «Διάλογοι με επίκεντρο την κρίση». Ομιλητές ήταν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ και ο Συγγραφέας και εκδότης του περιοδικού ΑΡΔΗΝ κ. Γεώργιος Καραμπελιάς. Την συζήτηση συντόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς κ. Παναγιώτης Χαρατζόπουλος
Απαντώντας στην ερώτηση εάν η κρίση εκτός
από την οικονομική διάσταση έχει και άλλες διαστάσεις, ο Σεβασμιώτατος ξεκίνησε επισημαίνοντας, ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που ταλανίζει την ανθρωπότητα ολόκληρη καθώς η οικονομία έχει μεταβληθεί στις μέρες μας από ένα χρηστικό μέσο σε ένα κόσμο- είδωλο. Συνέχισε λέγοντας ότι η τραγωδία του συγχρόνου κόσμου είναι ότι αρνήθηκε την αναγωγή προς τον δημιουργό της ζωής, τον Θεό και ύψωσε στη θέση Του την οικονομία και το καταναλωτικό πνεύμα, παράμετρους που εμποδίζουν την εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπο. Εν συνεχεία, έγινε μνεία για την πλεονεξία η οποία έχει προκληθεί από την κακή χρήση της οικονομίας, ενώ αναφέρθηκε ακόμη ότι η κρίση που βιώνουμε είναι κρίση πνευματικών αξιών καθώς λείπει ο παράγων κοινωνία με τον αιώνιο Δημιουργό της ζωής. Εν κατακλείδι, ο Σεβασμιώτατος αναφέροντας τη φράση του Ντοστογιέφσκι « χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται», σημείωσε ότι η οικονομική κρίση είναι μια βαθιά πνευματική κρίση και χρειάζεται ένα και μόνο πράγμα, τη μετάνοια. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση που ακολούθησε, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη προσφορά της Εκκλησίας και σ’αυτή την περίοδο της κρίσης. Η προσφορά επεσήμανε, δεν περιορίζεται μόνο στην υλική της διάσταση, αλλά επεκτείνεται στην ψυχολογική και ηθική στήριξη των ανθρώπων κυρίως όμως στην προσφορά νοήματος ζωής στον άνθρωπο της εποχής μας.

Με τη σειρά του ο κ. Γεώργιος Καραμπελιάς έκανε αναφορά στις χαρακτηριστικές περιόδους οικονομικής κρίσης που έχει βιώσει η χώρα μας στο πέρασμα της ιστορίας, ποιες ήταν οι επιπτώσεις τους και πώς αντιμετωπίστηκαν οι δυσκολίες. Ξεκίνησε την εισήγησή του με την διαπίστωση ότι εδώ και μερικούς αιώνες η οικονομία φαίνεται να αυτονομείται από την κοινωνία. Ιδιαίτερα στις δυτικές κοινωνίες, σταδιακά η οικονομία φαίνεται να κυριαρχεί πάνω στην κοινωνία και να θέλει να κυριαρχήσει σε όλες τις πλευρές της ζωής, ενώ η εμπορευματοποίηση της κοινωνίας, που παρατηρείται, διαλύει όλους τους κοινωνικούς θεσμούς που έρχονται στην κοινωνία απ’ όλη την ιστορία της. Στη συνέχεια ο κ. Καραμπελιάς σημείωσε ότι ο ορθόδοξος κόσμος, ιδιαίτερα, και ο ελληνικός κόσμος δεν ήταν ποτέ ταυτισμένοι με τη λογική ενός συστήματος που μεταβάλλει τον άνθρωπο σε μια μηχανή. Είναι κι αυτός ένας από τους λόγους που δεν μπορέσαμε, ως ελληνισμός, ποτέ να προσαρμοστούμε στον καπιταλιστικό κόσμο στον οποίο ζούμε. Πιο αναλυτικά επί του θέματος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι κατά το 1100 – 1200 μ.Χ. περίπου, αρχίζουν οι πρώτες μεγάλες κρίσεις στο ελληνικό κράτος. Πιο συγκεκριμένα, οι έλληνες είναι οι πρώτοι αποικιοκρατούμενοι του σύγχρονου κόσμου από το 1204, με την κατοχή του ελληνικού κόσμου, το κομμάτιασμά του από τους Φράγκους και την παράδοσή τους στους Τούρκους. Εκεί άρχισαν να διαμορφώνονται και τα οικονομικά προβλήματα. Ενώ , λοιπόν το 1100 οι έλληνες είχαν την υψηλότερη οικονομία στην Ευρώπη, μεταβλήθηκαν σταδιακώς σε μια ημιαποικία του δυτικού κόσμου. Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στα αγγλικά δάνεια του 1824 και του 1828 που ευθύνονται για την πρώτη οικονομική κρίση στην Ελλάδα, καθώς τα δάνεια αυτά προκάλεσαν και την πρώτη μεγάλη οικονομική αιμορραγία της Ελλάδος. Η δεύτερη μεγάλη κρίση έρχεται 1893, την εποχή του Τρικούπη. Τέλος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για να επιβιώσουμε ως έθνος και να ξεπεράσουμε την κρίση, θα πρέπει να κατορθώσουμε να αποκτήσουμε μια οικονομία η οποία θα στηρίζεται στην δική μας αντίληψη και παράδοση και δεν θα είναι παρασιτική.
Κλείνοντας τις εισηγήσεις τους και οι δύο ομιλητές συμφώνησαν, ότι υπάρχει ελπίδα για την υπέρβαση της πολυδιάστατης κρίσης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Αυτή η ελπίδα μπορεί να ανατείλει με την επάνοδό μας στο κοινοτικό πνεύμα που χαρακτήριζε για αιώνες το έθνος μας και το οποίο εκφράζεται με πληρότητα μέσα στην Ορθόδοξη Ενορία και την ενοριακή ζωή αλλά και μέσα απο την κοινωνία των προσώπων, κοινωνία αγάπης και ουσιαστικής αλληλεγγύης, η οποία έχει ως θεμέλιό της την Ευχαριστιακή Σύναξη.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τις απαντήσεις που έδωσαν οι δύο ομιλητές σε ερωτήματα του πολυπληθούς ακροατηρίου, που είχε γεμίσει ασφυκτικά και τις δύο αίθουσες του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς.