27 Ιουλ 2013

Κυριακή Ε! Ματθαίου (Ανάλυση Αποστολικού Αναγνώσματος)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη

῾᾽Αγνοοῦντες γάρ τήν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, καί τήν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν᾽ (Ρωμ. 10, 3)

α. Θαυμάζει κανείς γιά μία ἀκόμη φορά στό συγκεκριμένο ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἀπό τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή τῆς Κυριακῆς Ε´ Ματθαίου τήν τεράστια ἀφενός ἀγάπη τοῦ ἀποστόλου Παύλου γιά τούς συμπατριῶτες του ᾽Ιουδαίους πού ἐκφραζόταν ὡς σφοδρή ἐπιθυμία καί εὐαρέσκεια τῆς καρδιᾶς του καί δέηση πρός τόν Θεό γιά νά βροῦν τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία - ἀλλοῦ εἶχε πεῖ ὅτι θά προτιμοῦσε νά χωριστεῖ αὐτός ἀπό τόν Χριστό προκειμένου αὐτοί νά εἶναι μαζί Του - ἀλλά καί τήν βαθειά καί ἀπόλυτη πεποίθησή του ἀφετέρου ὅτι ἀκριβῶς ὁ μόνος τρόπος δικαίωσης τοῦ ἀνθρώπου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀποδοχή ᾽Εκείνου: ἡ στόματι καί καρδίᾳ ὁμολογία τῆς πίστης στόν Χριστό πού φέρνει τήν σωτηρία. Ἡ ἐξήγηση μάλιστα πού δίνει γιά τήν ἄρνηση τῶν ᾽Ιουδαίων νά δεχθοῦν τόν Κύριο ὡς Σωτήρα τους εἶναι πράγματι ἀποκαλυπτική: Δέν φρόντισαν νά γνωρίσουν τήν δικαίωση πού δίνει ὁ Θεός ἀπό ἀγαθότητα καί ζητοῦν νά στήσουν τήν δική τους ἀντίληψη σχετικά μέ τήν δικαίωση. Γι᾽ αὐτό καί δέν ὑπέταξαν τόν ἑαυτό τους στήν δικαίωση τοῦ Θεοῦ.

20 Ιουλ 2013

Η αργία της Κυριακής και η προστασία του εργαζομένου

Κωνσταντίνος Χολέβας
Πολιτικός Επιστήμων
«Σάββατο νάναι, μάστορη, κι ας είν’ σαράντα ώρες» λέει μια λαϊκή παροιμία εκφράζοντας την χαρά του εργαζομένου για την ανάπαυση της Κυριακής που ακολουθεί μετά το Σάββατο. Αυτή την παράδοση του λαού μας, βασισμένη στη Χριστιανική μας κληρονομιά, έρχεται να ανατρέψει η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη, με την οποία ορισμένα καταστήματα θα λειτουργούν επτά Κυριακές τον χρόνο και ορισμένα άλλα θα λειτουργούν όλες τις Κυριακές. Ο Υπουργός επικαλείται μελέτη του ΟΟΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως), η οποία προβλέπει αύξηση των θέσεων εργασίας με την κατάργηση της Κυριακής αργίας. Αντιθέτως η Γενική Συνομοσπονδία Εμπόρων και Βιοτεχνών Ελλάδος διαμαρτύρεται διότι θα αναγκασθούν πολλοί μικροέμποροι και μικροκαταστηματάρχες να προσλάβουν προσωπικό μόνο και μόνο για να ανταγωνισθούν τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες, οι οποίες θα λειτουργούν την Κυριακή.

Συμμαχία Εκκλησίας - Συνδικάτων για τη διατήρηση ως υποχρεωτικής της αργίας της Κυριακής.Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Είναι ευχάριστο που, έστω αργά, κάθε μέρα όλο και εντείνονται οι φωνές διαμαρτυρίας για την ουσιαστική κατάργηση της αργίας της Κυριακής, με την παντελώς αστήρικτη δικαιολογία ότι η συγκεκριμένη ενέργεια θα βοηθήσει την βαρύτατα ασθενή οικονομία μας. Εμείς, εδώ και δύο χρόνια, επισημάναμε την πρόθεση των αθέων των Βρυξελλών να καταργήσουν την Κυριακή αργία και να εξισώσουν όλες τις ημέρες της εβδομάδος. Πρέπει να επισημάνουμε σήμερα και εν όψει της συζητήσεως του Ν/Σ στη Βουλή, ότι δεν είναι αρκετές οι γραπτές διαμαρτυρίες. Δεν είναι καθόλου αρκετό. Θάπρεπε εκτάκτως να συγκληθεί η Ιεραρχία και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος δημόσια και επίσημα να καταγγείλει την κυβερνητική ενέργεια. Επίσης να καλέσει στο γραφείο του τα προεδρεία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ και να υπάρξει κινητοποίηση και συλλαλητήριο με πρωτοβουλία της Εκκλησίας, σε συνεργασία με τις δύο Συνομοσπονδίες και τα άλλα συνδικάτα. Αλλιώς υπάρχει μεγάλη ιστορική ευθύνη για την ουσιαστική αδιαφορία των εκκλησιαστικών ταγών της Ελλαδικής Εκκλησίας για τα τεκταινόμενα σε βάρος του ποιμνίου της.

Κυριακή Δ! Ματθαίου (Ανάλυση του Ευαγγελικού Αναγνώσματος)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη

῾οὐδέ ἐν τῷ ᾽Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εὗρον᾽

Στό γνωστό περιστατικό τῆς θεραπείας τοῦ δούλου τοῦ ἑκατοντάρχου μᾶς παραπέμπει τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Δ´ Κυριακῆς τοῦ Ματθαίου, κατά τό ὁποῖο ὁ Κύριος ῾ἐντυπωσιασμένος᾽ ἀπό τήν πίστη ἑνός ἑκατοντάρχου, ἑνός δηλαδή εἰδωλολάτρη στήν οὐσία, τόν ἐπαινεῖ γι᾽ αὐτήν καί ἀνταποκρίνεται στό αἴτημά του: ῾ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι᾽. Ἡ προσέγγιση τῆς πίστης αὐτῆς τοῦ ρωμαίου ἀξιωματούχου λειτουργεῖ καί ἐδῶ - γιά νά χρησιμοποιήσουμε ἕνα σύγχρονο ψυχολογικό ὅρο - ἀρχετυπικά.

Κυριακή Δ! Ματθαίου (Ανάλυση του Αποστολικού Αναγνώσματος)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
῾Νυνί δέ ἐλευθερωθέντες ἀπό τῆς ἁμαρτίας δουλωθέντες δέ τῷ Θεῷ ἔχετε τόν καρπόν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τό δέ τέλος ζωήν αἰώνιον᾽ (Ρωμ. 6, 22)

α. ῾Ο ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας σέ ἀντιπαράθεση πρός τόν ἄνθρωπο τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί οἱ συνέπειες τῶν ἐπιλογῶν τοῦ καθενός εἶναι τό κεντρικό θέμα τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τῆς Κυριακῆς Δ´ Ματθαίου ἀπό τήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Μέ ξεκάθαρο τρόπο ὁ ἀπόστολος ἀναφέρει ὅτι ἡ ἐπιλογή τῆς ἁμαρτίας μπορεῖ νά συνιστᾶ ἐλευθερία ἀπό τόν Θεό καί τό ἅγιο θέλημά Του, συνιστᾶ ὅμως ὑποδούλωση στά πάθη μέ ἀποτέλεσμα τόν θάνατο. ῾Ψωνίζεις θάνατο μέ τήν ἁμαρτία᾽ κατά τήν διατύπωσή του. ῾Η ἐπιλογή ὅμως τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀπόφαση νά εἶναι κανείς δοῦλος τοῦ Θεοῦ ὁδηγεῖ στήν ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τά πάθη τῆς ἁμαρτίας, φέρνει τόν ἁγιασμό του, ζεῖ ὁ ἄνθρωπος ἤδη ἀπό τώρα τήν αἰώνια ζωή πού ἔφερε ὁ Χριστός. ᾽Ελευθερία ἀπό τήν ἁμαρτία ὡς ὑποδούλωση στόν Θεό, ἁγιασμός, αἰώνια ζωή: ἡ καταγραφή τῆς πορείας τοῦ ἐν Χριστῷ ἀνθρώπου.

14 Ιουλ 2013

Ο Αγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Η Παιδεία και τα Θρησκευτικά

Κωνσταντίνος Χολέβας
Πολιτικός Επιστήμονας-Συγγραφέας
Στις 14 Ιουλίου το Γένος των Ορθοδόξων Ελλήνων τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Αξίζει να ξαναδιαβάσουμε τα πάμπολλα έργα του και να διδαχθούμε από την σοφία του.Ο Αγιος εκοιμήθη στις 14-7-1809 στο κελλί των Σκουρταίων κοντά στις Καρυές του Αγίου Όρους σε ηλικία 60 ετών. Πολλά εγράφησαν και θα γραφούν για την προσφορά του στο υπόδουλο τότε Γένος μας και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε τη μορφή του ως πρότυπο παιδείας και ως δάσκαλο με όλη τη σημασία της λέξης.
Ο νεαρός τότε Νικόλαος Καλιβούρτσης, πριν καρεί μοναχός και λάβει το όνομα Νικόδημος, έμαθε τα πρώτα γράμματα στην γενέτειρά του, τη Νάξο. Στη συνέχεια παρακολούθησε επί 5 έτη μαθήματα στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης.

12 Ιουλ 2013

Κυριακή Γ! Ματθαίου (Των Αγίων Πατέρων της Δ! Οικουμ. Συνόδου)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη

῾ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ᾽ (Τίτ. 3, 8)

α. ῾Η μνήμη τῶν Πατέρων τῆς Δ´ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου (451 μ.Χ.) ἀποτελεῖ τήν αἰτία ἐπιλογῆς τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος ἀπό τήν πρός Τίτον ἐπιστολή τοῦ ἁγίου Παύλου. ῾Ο ἀπόστολος παραινώντας τόν μαθητή καί συνεργάτη του Τίτο τόν καλεῖ ἡ προσωπική του ζωή νά ἀποτελεῖ μία μαρτυρία τῆς πίστεως στόν Σωτήρα Κύριο ᾽Ιησοῦ Χριστό, ὥστε καί οἱ ὑπόλοιποι πιστοί νά παρακινοῦνται νά κάνουν πράξη τήν πίστη τους. Μέ αὐτήν τήν προτεραιότητα στήν ζωή τους εἶναι εὐνόητο ὅτι πρέπει νά ἀποφεύγουν κάθε τι πού τούς ἀποπροσανατολίζει, ὅπως τίς ἀνωφελεῖς καί ἀνούσιες συζητήσεις, τίς διαμάχες, ἀκόμη καί τήν ἐπιμονή, πέρα ἀπό μία δύο φορές, γιά τήν μεταστροφή τῶν αἱρετικῶν, ἐκείνων δηλαδή πού ἀκολουθοῦν πλανεμένες διδασκαλίες ὡς πρός τόν Χριστό. Στό ἴδιο μῆκος κύματος τῶν παραινέσεων τοῦ ἀποστόλου Παύλου κινήθηκαν καί οἱ Πατέρες τῆς Δ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Κατεδίκασαν τόν αἱρεσιάρχη Εὐτυχῆ καί τόν μονοφυσιτισμό του, πού ἀλλοίωνε τήν ἀληθινή εἰκόνα τοῦ Κυρίου, καί ἔδειξαν μέ φωτισμό Θεοῦ ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός πού ἔγινε καί τέλειος ἄνθρωπος ῾δι᾽ ἡμᾶς καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν᾽. Μία ὑπόσταση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ῾ἐν δυσί φύσεσιν᾽, τῇ θεϊκῇ καί τῇ ἀνθρωπίνῃ.

9 Ιουλ 2013

Κύπρος:Μάθημα επιβίωσης του ελληνισμού

Κωνσταντίνος Χολέβας
Πολιτικός επιστήμων
Στις 9 Ιουλίου ο Κυπριακός Ελληνισμός και το Έθνος ολόκληρο τιμά τη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, των τριών Επισκόπων και των 486 κληρικών και λαϊκών που εκτελέσθηκαν από τους Τούρκους την 9η Ιουλίου 1821. Ο Εθνομάρτυς Κυπριανός έμεινε στην Ιστορία με τη θρυλική απάντησή του στο Οθωμανό διοικητή Κιουτσούκ Μεχμέτ, την οποία κατέγραψε γλαφυρότατα ο Κύπριος ποιητής Βασίλης Μιχαηλίδης σε σχετικό ποίημά του: «Η Ρωμηοσύνη εν να χαθή όντας ο κόσμος λείψη»! Δηλαδή το Ελληνορθόδοξο Γένος θα εξαφανισθεί μόνον όταν έλθει η συντέλεια του κόσμου. Μήνυμα ελπίδας και επιβίωσης, το οποίο εκφράζει τη δύναμη του Ελληνισμού, το αναστάσιμο μήνυμα της Ορθοδοξίας, το αντιστασιακό φρόνημα του Έθνους μας και την πίστη στη διαχρονική ιστορική πορεία μας.

Βασίλης Μιχαηλίδης, ο Εθνικός Ποιητής της Κύπρου και η "9η Ιουλίου 1821".

Αποτελεί πράξη οδύνης η πρόσθεση, όταν κάθε χρόνο τον Ιούλιο, από τόν Ἰούλιο τοῦ 74 καί μετά, είσαι αναγκασμένος να προσθέτεις ακόμη ένα χρόνο κατοχής στη μαρτυρική ιστορία της πονεμένης μας Μεγαλονήσου Κύπρου. Γιατί ο μήνας Ιούλιος είναι, απο το 74 και μετά, φορτισμένος με τη θλιβερή μνήμη της εισβολής των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο και την κατοχή μέχρι σήμερα του 39% του εδάφους της.
Όμως εκτός απο αυτή τη θλιβερή επέτειο και μια άλλη ιστορική επέτειος, απο την ιστορία του κυπριακού ελληνισμού, άγνωστη ίσως στους πολλούς, χαρακτηρίζει επίσης τον μήνα Ιούλιο. Είναι αυτή της 9ης Ιουλίου 1821, που αφορά στο μαρτύριο και τη θυσία του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των τριών επισκόπων της Κύπρου, οι οποίοι την ημέρα αυτή θανατώθηκαν απο τους Τούρκους κατακτητές του νησιού. Σ' αυτή την επέτειο είναι αφιερωμένο και το επικό, δραματικό αλλα και λυρικό ποίημα του εθνικού ποιητή της Κύπρου Βασίλη Μιχαηλίδη, 9η Ιουλίου 1821, εν Λευκωσία (Κύπρου). Είναι το μνημειώδες αυτό έργο του ποιητή, στο οποίο αφηγείται με ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο στίχο την εκτέλεση του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στις 9 Ιουλίου του 1821 και των συν αυτώ επισκόπων της Κύπρου, από τους Τούρκους.

7 Ιουλ 2013

Οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι κινδυνεύουν και στα Σκόπια

Κωνσταντίνος Χολέβας
Πολιτικός Επιστήμων
Η Ορθοδοξία δεν διώκεται μόνο από τους Ισλαμιστές της Μέσης Ανατολής. Διώκεται και στα γειτονικά μας Σκόπια. Στη Συρία ένας Ελληνορθόδοξος και ένας Συροϊακωβίτης Επίσκοπος απήχθησαν από ακραίους Ισλαμιστές αντικαθεστωτικούς και έκτοτε όλοι προσευχόμαστε για τη ζωή τους και για τη απελευθέρωσή τους. Στα Σκόπια οι απαγωγές Ορθοδόξων Επισκόπων γίνονται με πιο νομιμοφανή τρόπο. Με δικαστικές αποφάσεις, με στημένες κατηγορίες και με ψευδομάρτυρες!
Συγκεκριμένα στις 2 Ιουλίου Δικαστήριο των Σκοπίων καταδίκασε σε τρία χρόνια φυλάκιση τον Ιωάννη Βρανιτσκόφσκι, Αρχιεπίσκοπο Αχρίδος και Μητροπολίτη Σκοπίων της κανονικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, με την αναπόδεικτη κατηγορία της παράνομης αγοραπωλησίας ακινήτων. Είναι η πολλοστή φορά που ο Ιωάννης καταδικάζεται και φυλακίζεται από το αντιδημοκρατικό καθεστώς των ψευδομακεδόνων.

5 Ιουλ 2013

Kυριακή Β! Ματθαίου (Αγ. Κυριακής) (Ανάλυση του αποστολικού αναγνώσματος)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη

῾ἐλθούσης δέ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπό παιδαγωγόν ἐσμεν᾽
(Γαλ. 3, 25)

α. Στό σπουδαῖο ἀπό πλευρᾶς θεολογικῆς ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τῆς συγκεκριμένης Κυριακῆς, (λόγω ἀκριβῶς τῆς μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς), ἀπό τήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὁ ἀπόστολος προβαίνει γιά μία ἀκόμη φορά στήν μεγαλειώδη ἔκθεση τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ σχεδίου Του δηλαδή γιά τήν σωτηρία τοῦ πεσμένου στήν ἁμαρτία κόσμου, δίνοντάς μας τήν ἑρμηνευτική ματιά τῆς ἱστορίας ὡς ἱερῆς ἱστορίας. ῾Ο Θεός μετά τήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου στήν ἁμαρτία πού συμπαρέσυρε καί ὅλην τήν Δημιουργία ξεκινᾶ τήν διαδικασία ἀποκαταστάσεως αὐτοῦ, ἀρχῆς γενομένης μέ τήν πρώτη φάση τῆς ἀποκαλύψεώς Του, τήν ἐποχή τῆς παιδαγωγίας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Κι ὅταν ᾽Εκεῖνος ἔκρινε ὅτι ἦλθε ἡ κατάλληλη ἐποχή, κατά τήν ὁποία τελείωσε ἡ παιδαγωγία, ἔρχεται ὁ ῎Ιδιος στό πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ Του, ξεκινώντας τήν δεύτερη φάση τῆς πλήρους ἀποκαταστάσεως, ἡ ὁποία ἐκβάλλει στήν ἐποχή τῆς ᾽Εκκλησίας μετά τήν ἁγία Πεντηκοστή. ῾Η ἐποχή τῆς προετοιμασίας καί ἡ ἐποχή τῆς ἐκπλήρωσης. ῾Η παιδαγωγία καί ἡ ἀληθινή πίστη. ῞Ωστε ῾ἐλθούσης τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπό παιδαγωγόν ἐσμεν᾽ (Τώρα πού ἦλθε ὁ Χριστός δέν εἴμαστε πιά ὑπόδουλοι στόν νόμο).