26 Νοε 2012

Γνώσεις και βιώματα απο ένα ολιγοήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο CERN (Γενεύη)

Παναγιώτης Χαρατζόπουλος,
Φυσικός Msc
Στα σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας, λίγα χιλόμετρα έξω απο την Γενεύη βρίσκεται, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Πυρηνική Έρευνα (CERN). Εκεί σήμερα χτυπά η καρδιά της επιστημονικής έρευνας, αναπτύσσονται τεχνολογίες αιχμής, εκπαιδεύονται οι επιστήμονες του αύριο, και επιστήμονες απο διαφορετικές χώρες έρχονται πιό κοντά μεταξύ τους, μέσω της επιστήμης. Εκει, όπου απασχολούνται 2300 άτομα προσωπικό, μεταξύ των οποίων και 170 Έλληνες επιστήμονες, 730 υπότροφοι και πρόσεδρα μέλη, συνεργάζονται 10000 επιστημονικοί συνεργάτες, εξελίσσεται το μεγαλύτερο πείραμα στην ιστορία των Φυσικών Επιστημών, απο το οποίο αναμένεται να προκύψουν απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα για το Σύμπαν, απαντήσεις  για την αρχή και την εξέλιξη του.
Τα κράτη μέλη του CERN είναι σήμερα: Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελβετία, η Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σουηδία, η Τσεχία, και η Φινλανδία. Μία υποψήφια χώρα για ένταξη σε προχωρημένο στάδιο είναι Ρουμανία, ενω υπάρχουν άλλες πέντε υποψήφιες για ένταξη χώρες: Η Κύπρος, το Ισραήλ, η Σερβία, η Σλοβενία και η Τουρκία. Τέλος παρατηρητές στο Συμβούλιο είναι οι ΗΠΑ, η Ιαπαωνία, η Ινδία, το Ισραήλ, η Ρωσία, η Τουρκία, η Ε.Ε. και η UNESCO.
Η πρώτη και κύρια αποστολή του CERN

11 Νοε 2012

Ο αγώνας και η αγωνία της Θράκης

Κωνσταντίνος Χολέβας
Πολιτικός Επιστήμων
Κάθε φορά που επισκέπτομαι τη Θράκη νιώθω ότι πραγματοποιώ ένα προσκύνημα σε ένα διαχρονικό προπύργιο Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, το οποίο άντεξε και αντέχει παρά τα προβλήματα. Η Θράκη με γεμίζει με ανάμικτα αισθήματα. Αισιοδοξίας, διότι βλέπω το υψηλό φρόνημα των κατοίκων. Προβληματισμού, διότι αισθάνομαι ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για να βοηθήσουμε τους Θρακιώτες να αντιμετωπίσουν την προκλητικότητα της Τουρκίας.
Βρέθηκα στον Έβρο, έναν από τους πιο επιμήκεις νομούς της Ελλάδος και επιβεβαίωσα τα ανάμικτα αισθήματά μου.

10 Νοε 2012

Κυριακή Η! Λουκά (Αποστολικό Ανάγνωσμα)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη

“῎Εχομεν δέ τόν θησαυρόν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν”
(Β´Κορ. 4,7)

α. Τή διπλή αἴσθηση τῆς ζωῆς τοῦ ἀποστόλου τονίζει ὁ ἅγιος Παῦλος στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. ᾽Από τή μία ὁ θησαυρός τόν ὁποῖο ζεῖ στήν ὕπαρξή του: τήν ἴδια τήν ἐνοίκηση τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ μέσα στήν καρδιά του, ἀπό τήν ἄλλη ἡ ἐπίγνωση τῆς μικρότητος καί τῆς ἀδυναμίας του: σάν τό πήλινο δοχεῖο πού εἶναι ἕτοιμο νά θρυμματιστεῖ. ᾽Αλλά ἀκριβῶς αὐτό τοῦ συνειδητοποιεῖ ὅτι ἐκεῖνο πού τόν διακρατεῖ εἶναι ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία τόν κάνει νά ὑπερβαίνει ὅλες τίς δυσχέρειες καί τίς παγίδες τοῦ κόσμου τούτου, ὥστε στήν ὅποια πίεση πού δέχεται νά μήν καταβάλλεται, στό κάθε ἀδιέξοδο νά μήν ἀπελπίζεται, στήν πτώση νά μή χάνει τελικῶς τόν ἀγώνα. Νιώθει ἔτσι ὅτι μέ τίς δοκιμασίες μετέχει στόν Σταυρό τοῦ Κυρίου, ὁπότε καί ἡ προσμονή εἶναι γλυκειά: ἡ μετοχή στήν ᾽Ανάστασή Του. Μέ ἄλλα λόγια νιώθει ὅτι φανερώνεται ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τόν ἴδιο, ἐπιβεβαιώνοντας τόν ἄλλο λόγο του: ῾ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός᾽. ῾Ο ἀπόστολος ῾φωτογραφίζει᾽ ἔτσι καί τή ζωή κάθε χριστιανοῦ. ῾Ο κάθε χριστιανός (πρέπει νά) ζεῖ μέ αὐτήν τή διπλή αἴσθηση: καί τοῦ μεγαλείου του καί τῆς μικρότητός του.

2 Νοε 2012

Κυριακή Ε! Λουκά (Αποστολικό ανάγνωσμα)

πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
«῞Οσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μή τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται» (Γαλ. 6, 12)

α. Στούς Γαλάτες ἀπευθύνεται ὁ ἀπόστολος Παῦλος, οἱ ὁποῖοι δέχονταν ῾ἐπιθέσεις᾽ ἀπό τούς ἰουδαιοχριστιανούς, τούς ῾ψευδαδέλφους᾽ δηλαδή ἐκείνους πού εἶχαν εἰσχωρήσει ὡς κατάσκοποι ἀνάμεσά τους διακηρύσσοντας ὅτι ἡ χριστιανική πίστη ἀποτελεῖ μία βελτιωμένη ἁπλῶς ἔκδοση τοῦ ἰουδαϊσμοῦ καί συνεπῶς διέστρεφαν τήν ἐν Χριστῷ ἀποκάλυψη. Μέ τά λεγόμενά του ὁ ἀπόστολος ἀποκαλύπτει τό ῾παιχνίδι᾽ τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν: ὄχι μόνο ὁ χριστιανισμός τους ἀλλά ἀκόμη καί ὁ ἰουδαϊσμός τους δέν ἦταν γνήσιος. Τό μόνο πού τούς ἐνδιέφερε ἦταν ἡ δική τους ἄνεση, ἡ κατοχύρωση τῶν ἀτομικῶν τους μόνο συμφερόντων. Πιό σαφής λόγος ἀπό τόν παραπάνω τοῦ ἀποστόλου δέν θά ὑπῆρχε: ῾Ὅσοι θέλουν νά ἀποκτήσουν καλή φήμη στούς ἀνθρώπους, αὐτοί σᾶς ὑποχρεώνουν νά περιτέμνεσθε, μέ μόνο στόχο νά μήν καταδιώκονται ἀπό τούς ᾽Ιουδαίους ἐξαιτίας τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ᾽.
β. 1. ῾Ο ἀπόστολος λοιπόν εἶναι σαφής: διαπιστώνει τό ἔργο τῶν ἐχθρῶν τῆς χριστιανικῆς πίστης, φανερώνει τή σκοπιμότητα τῶν ἐνεργειῶν τους καί προπάντων ἀποκαλύπτει τό βαθύτερο σκεπτικό τους.