1 Νοε 2010

Ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία καί ἡ πολυδιάστατη κρίση τῆς ἐποχῆς μας

Μέ τήν ὁμιλία τοῦ πολιτικοῦ ἐπιστήμονα καί συγγραφέα κ. Κων/νου Χολέβα, τήν Κυριακή 31 Ὀκτωβρίου, συνεχίστηκε ἡ σειρά διαλέξεων ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Μέ Γνώση ...καί Ὅραμα, πού ὀργάνωσε καί πραγματοποιεῖ ὁ Σύνδεσμος Ἐπιστημόνων Πειραιῶς.
Ὁ ὁμιλητής μέ ἐπιστημονική συνέπεια καί ἱστορική τεκμηρίωση ἀναφέρθηκε στίς περιόδους κρίσεων, που ἔχει περάσει ἡ πατρίδα μας ἀπό τά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα, κατά τίς ἀρχές τοῦ 20ου μέχρι καί σήμερα. Ἐπεσήμανε ἐπίσης καί τίς ἀξίες πού χαρακτήριζαν τόν ἑλληνικό λαό ἀλλά καί τήν ἡγεσία του καί συνέβαλλαν ὥστε οἱ κρίσεις αὐτές νά ξεπεραστοῦν καί νά γραφτοῦν οἱ ἔνδοξες σελίδες τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, ὅπως αὐτές τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, τῶν νικηφόρων Βαλκανικῶν Πολέμων καί τοῦ Ἔπους τοῦ 40. Μίλησε ἐπίσης γιά τή συνέχεια τοῦ Ἐλληνισμοῦ καί τήν συμπόρευσή του μέ τήν Ὀρθοδοξία. Ἀναφερόμενος στή σύγχρονη πραγματικότητα καί στήν πολυδιάστατη κρίση τῆς ἐποχῆς μας, ἐπεσήμανε ὅτι αὐτή δέν εἶναι μόνο κρίση οἰκονομική, ἀλλά καί κρίση ἀξιῶν, κρίση στήν παιδεία μας κρίση στόν ἑλληνορθόδοξο πολιτισμό μας.
Στό τελευταῖο τμῆμα τῆς ὁμιλίας του, ὁ κ. Χολέβας σχολίασε τά πρῶτα σχέδια γιά τό πρόγραμμα σπουδῶν τοῦ "Νέου Λυκείου", τά ὁποῖα ἔχουν δεῖ τό φῶς τῆς δημοσιότητας, ἐπισημαίνοντας τήν ὑποβάθμιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς παιδείας, μέσα ἀπό τήν ὑποβάθμιση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλά καί τήν ὑποβάθμιση τῶν μαθημάτων τῆς Ἱστορίας, τῶν Ἀρχαίων Ἐλληνικῶν καί τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καθώς καί τίς συνέπειες ὅλων αὐτῶν στήν πολυμορφία, στήν ποιότητα τῆς παρεχόμενης παιδείας στούς σημερινούς ἐφήβους τῆς πατρίδας μας, στό βάθος καί στό ἐπίπεδο τῶν προσφερόμενων γνώσεων.
 Ἐκτενής περίληψη καί τό VIDEO τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. Χολέβα θά δημοσιευτοῦν στό Ἱστολόγιου τοῦ Συνδέσμου Ἐπιστημόνων Πειραιῶς τίς ἑπομενες ἡμέρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου