25 Οκτ 2012

"Ἐπιστήμη τῶν Ἁγίων"

Μέ τήν ὁμιλία τοῦ Ἀστροφυσικοῦ, Ἐρευνητή στήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν κ. Ἰωάννη Κοντόπουλου, πού εἶχε θέμα  "Ἐπιστήμη τῶν ἁγίων", συνεχίστηκε τήν Κυριακή 21 Ὀκτωβρίου, στήν αἴθουσα τοῦ Πνευμ. Κέντρου Ἁγ. Τριάδος Πειραιῶς ὁ Α! Κύκλος Διαλέξεων τοῦ Συνδέσμου Ἐπιστημόνων Πειραιῶς γιά "θέματα Ἐπιστήμης καί Ὀρθοδόξου Θεολογίας".
Ὁ ὁμιλητής ἐπεσήμανε ἀφ' ἑνός μέν τήν ἀλαζονεία μέ τήν ὁποία ὁρισμένοι ἐπιστήμονες προβάλλουν τά ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα, ἀφ' ἑτέρου δέ τήν ταπείνωση τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας καί τῶν γερόντων πνευματικῶν, οἱ ὁποῖοι ἔγιναν γνωστοί γιά τίς πνευματικές ἀρετές καί τα χαρίσματά τους. Ἀναφέρθηκε στήν ἐπιστήμη τῶν ἁγίων, μέσα ἀπό κείμενα τοῦ μακαριστοῦ γέροντος Σωφρονίου τοῦ Essex ἀλλά καί τοῦ Ἁγ. Σιλουανοῦ. Ἐπεσήμανε ἐπίσης τό ἐνδιαφέρον γιά ἐπιστημονικά θέματα, γερόντων -πνευματικῶν τῶν καιρῶν μας ὅπως ὁ γέροντας Πορφύριος καί τή δυνατότητα κατανόησής τους ἐκ μέρους των παρά το γεγονός, ὅτι δέν διέθεταν επιστημονικούς τίτλους καί περγαμηνές ἀλλά προορατικό χάρισμα καί τούς χαρακτήριζε γνήσια ὀρθόδοξη πνευματικότητα.
Ακολουθεί τό video μέ ὁλόκληρη τήν ὁμιλία τοῦ κ. Ἰωάννη Κοντόπουλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου