28 Φεβ 2010

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στίς 13 Φεβρουαρίου 1993, 40 ἐπιστήμονες διαφόρων κλάδων καί εἰδικοτήτων ἵδρυσαν μέ ἕδρα τόν Πειραιᾱ, τόν ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Ἦταν ἡ χρονική στιγμή κατά τήν ὁποία μιά ἰδέα, πού εἶχε γεννηθεῖ ἀρκετά χρόνια πρίν, ἔπαιρνε σάρκα καί ὀστᾶ.
Βασικές ἀφορμές γιά τήν ἵδρυση τοῦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ὑπῆρξαν:

• Ὁ προβληματισμός καί οἱ διαπιστώσεις, πάνω σέ μιά σειρά θεμάτων - ἐρωτημάτων, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τόν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας σέ ἐθνικό ἀλλά καί σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο.
• Τό ἐνδιαφέρον γιά τά ὅσα συμβαίνουν γύρω μας καί μᾱς ἀφοροῦν ὡς πρόσωπα - μέλη τῆς κοινωνίας, ὡς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες Ἐπιστήμονες.
• Ἡ ἐπιθυμία προσφορᾱς στό συνάνθρωπο.
• Ἡ θέληση, νά μήν παραμένουμε παθητικοί θεατές τῶν ὅποιων ἐξελίξεων, ἀλλά νά παρεμβαίνουμε δραστήρια καί ἐποικοδομητικά, μέ ὑπεύθυνο λόγο καί τεκμηριωμένες ἀπόψεις, ὡς ἐνεργά μέλη τῆς κοινωνίας καί μέσα ἀπό ἕνα συλλογικό ὄργανο τό ὁποῖο νά μᾱς ἐκφράζει.
Τά 40 πρῶτα ἱδρυτικά μέλη, σήμερα ξεπερνοῦν τά 400, ἐνῶ τό Διοικητικό Συμβούλιο συνεχῶς δέχεται αἰτήσεις νέων μελῶν, ἰδιαιτέρως δε μετά ἀπό διάφορες εὐκαιρίες πού δίνονται σέ πολλούς φίλους ἐπιστήμονες νά γνωρίσουν τό ἔργο καί νά μετάσχουν στίς ἐκδηλώσεις τοῦ Σ.Ε.Π.

Ὅλ' αὐτά τά χρόνια πού ὑπάρχει καί δραστηριοποιεῖται ὁ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, μέ τίς ἐπιστημονικές ἡμερίδες καί τίς δημόσιες συζητήσεις, τίς ἐπίκαιρες ἐκδηλώσεις πού ὀργανώνει καί πραγματοποιεῖ, μέ τήν πολύπλευρη δραστηριότητα πού ἀναπτύσσει, λειτουργεῖ ὡς πηγή γνώσεων καί προβληματισμοῦ, ἀλλά καί ὡς εὐκαιρία νά κατατεθοῦν ἀπόψεις θεμελιωμένες στή γνώση καί στήν πολυετή ἔρευνα τῶν ἐπιστημόνων καί τῶν ἀναλυτῶν οἱ ὁποῖοι τίς παρουσιάζουν, ἐμπλουτισμένες μέ στοιχεῖα πού πηγάζουν ἀπό τίς διαχρονικές ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας.

•Θέματα Παιδείας (1994 καί 1998).

•Τά Μέσα Ἐνημέρωσης καί οἱ ἐπιδράσεις τους στήν κοινωνία μας (1995).

•Τό Δημογραφικό (1996).

•Οἱ ἀλληλεπιδράσεις Ἑλλάδος, Βαλκανίων, Εὐρώπης (1997).

•Οἱ ἐξελίξεις στό χῶρο τῶν Βιοεπιστημῶν καί ἡ Νέα Τεχνολογία (1999).

•Ἡ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων στό Μικρασιατικό Πόντο (1999).

•Ἡ Ἑλληνορθόδοξη αὐτοσυνειδησία στήν ἐποχή τῆς παγκοσμιοποιήσεως (2000).

• Ἡ Ἑλλάδα στήν Εὐρώπη τοῦ 21ου αἰώνα (2001).

•Οἱ κλιματικές ἀλλαγές στόν πλανήτη μας (2005).

Ὑπῆρξαν θέματα μέ τά ὁποῖα ἀσχολήθηκε ὁ Σ.Ε.Π. στό πλαίσιο ἐπιστημονικῶν ἡμερίδων τίς ὁποῖες ὀργάνωσε καί πραγματοποίησε μέχρι σήμερα στό Πανεπιστήμιο Πειραιῶς ἀλλά καί στήν Κύπρο.
Τόν Μάϊο τοῦ 1995, ὁ Σ.Ε.Π. καί τό Ἑλληνικό τμῆμα τῶν Νέων Μαnagers Ὑγείας συνδιοργάνωσαν στό Πάντειο Πανεπιστήμιο, ἡμερίδα μέ θέμα: "Τῦπος καί Ὑγεία: Τό Νοσοκομεῖο καί τά Μ.Μ.Ε."
Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1995, ὁ Σ.Ε.Π. συνδιοργάνωσε μέ τό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν ἐπιστημονική ἡμερίδα μέ θέμα: "Ἑλλάδα - Οὐκρανία", μεταξύ Ἑλλήνων καί Οὐκρανῶν ἐπιστημόνων.

•Οἱ στρατηγικές τοῦ Ἑλληνισμοῦ χθές καί σήμερα (1995).

•Οἱ Μεταμοσχεύσεις στήν Ἑλλάδα (1996).

•Τό Αἰγαῖο καί ἡ Κύπρος μετά τήν κρίση στά Ἴμια καί τά γεγονότα στή Δερύνεια (1996).

•Τό ἀνθρώπινο πρόσωπο στήν ἐποχή τῆς πληροφορικῆς (1997).

•Ἡ πορεία τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων (1997).

•Ὁ λόγος τῶν ποιμένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας στά ἐθνικά καί κοινωνικά δρώμενα (1998).

•Ἑλληνισμός καί Ὀρθοδοξία, πορεία πρός τόν 21ο αἰώνα (1999).

•Ἡ ἀποκρυπτογράφηση τοῦ ἀνθρωπίνου γονιδιώματος ( Ἐπιστημονική ἐνημέρωση καί ἠθικοί προβληματισμοί ) (2001).

•Ὀρθόδοξος Βιοηθικός Προβληματισμός (2002).

•Τό Διαδίκτυο τά παιδιά καί οἱ ἔφηβοι (2002).

•Κωστῆς Παλαμᾶς, ὁ ποιητής τῆς ἐθνικῆς μας ἀφύπνισης (2003).

•1923 -2003, 80 χρόνια ἀπό τήν ὑπογραφή τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης (2003).

•Tά Γενετικά τροποποιημένα – μεταλλαγμένα προϊόντα (2003).

•Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Χαρμολύπης πορεία πρός τό Πάσχα ἡμῶν (σειρά ὁμιλιῶν- Μάρτιος 2004 ).

•Κύπρος & Κυπριακό: Παρελθόν, Παρόν & Μέλλον ( 2004).

•Οἱ Ἑλληνικές κοινότητες στόν Καύκασο ( Με αφορμή τα γεγονότα στο Μπεσλάν) (2004).

•Τά μείζονα ἐθνικά μας ζητήματα καί ἡ προοπτική τους γιά τό 2005 ( Φεβρουάριος 2005).

•Τό νόημα τῶν Χριστουγέννων (Δεκέμβριος 2005).

•Σωτηρία: Ἀτομικό ἤ Ἐκκλησιαστικό γεγονός; (Ἰανουάριος 2007).

•Παγκοσμιοποίηση: Ἀπειλή ἤ μήπως... καί ἐλπίδα (Φεβρουάριος 2007).

•Φιλοκαλική προσέγγιση στήν ἐλευθερία (Μάρτιος 2007).

•Θρησκεία καί Ἐκκλησία (Δεκέμβριος 2007).

•Ὁ Ὀρθόδοξος Ἐπιστήμονας σήμερα (Φεβρουάριος 2008-Μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 15 χρόνων ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ Σ.Ε.Π.).

•Ὁ Ἐπιστήμονας καί ὁ ἂνθρωπος (Σεπτέμβριος 2008).

•Ἐλευθερία καί ἀγάπη, οἱ βασικές συντεταγμένες τῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων (Νοέμβριος 2008).

•Ὁ Φώτης Κόντογλου καί τά Χριστούγεννα (Δεκέμβριος 2008).

•Ἐκκλησία καί ψυχική ὑγεία (Ἰανουάριος 2009).

Ἦταν μερικά ἀπό τά θέματα τῶν δημοσίων συζητήσεων καί ἐπίκαιρων ἐκδηλώσεων, πού ὀργανώθηκαν καί πραγματοποιήθηκαν.

Οἱ ἐκδρομές σέ διάφορα μέρη της Ἑλλάδος (Πάτμο, Σάμο, Κρήτη, Πάρο, Σαντορίνη, Σπέτσες, Σκιάθο, Μετέωρα, Βόλο, Μέτσοβο, Μυτιλήνη κ.ἂ) ἀλλά καί στό ἐξωτερικό στήν Κεντρική καί Βόρεια Ἰταλία, στά Ἑλληνόφωνα χωριά τῆς κάτω Ἰταλίας, στήν Κύπρο καί στήν Κωνσταντινούπολη, ἀλλά καί οἱ συναντήσεις γνωριμίας καί ἐπικοινωνίας μέ τά μέλη καί τούς φίλους, ἀπετέλεσαν καί ἀποτελοῦν εὐκαιρίες, ὥστε ὃλοι, ὃσοι συμμετέχουν νά αἰσθανθοῦν τή χαρά τῆς κοινωνίας τῶν προσώπων.

Τόν Μάϊο τοῦ 1995, ἀντιπροσωπεία μελῶν τοῦ Σ.Ε.Π., μετά ἀπό σχετική πρόσκληση εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπισκεφθῆ τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο στό Στρασβοῦργο καί τίς Βρυξέλλες.

Ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1998 μέχρι τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2008, ἡ ἑβδομαδιαῖα ἐκπομπή "Μετά Λόγου... καί Γνώσεως", ἀπό τόν Ραδιοφ. Σταθμό "ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ", τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, τήν ὁποία ἐπιμελήθηκαν καί παρουσίαζαν οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ἐπιτροπῶν, Παιδείας, Ἱστορικῶν καί Ἐθνικῶν θεμάτων, Βιοηθικῆς καί Κοινωνικῶν προβλημάτων πού λειτουργοῦν στό πλαίσιο τῶν δραστηριοτήτων τοῦ Σ.Ε.Π., ἀποτέλεσε ἕνα ἀκόμη βῆμα λόγου τοῦ Σ.Ε.Π. καί διαλόγου μέ τά μέλη τῆς κοινωνίας μας.

Τό ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, οἱ διαλέξεις μέ κεντρικό θέμα " Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικός Κόσμος στό γύρισμα τοῦ αἰώνα " (Φεβρουάριος 2000 - Φεβρουάριος 2001), πού ὀργάνωσε ὁ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, καί πραγματοποιήθηκαν ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ καί τοῦ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ὑπήρξαν εὐκαίρια ὥστε διακεκριμένες προσωπικότητες τῆς πατρίδος μας νά καταθέσουν τό λόγο, τίς γνώσεις καί τόν προβληματισμό τους στό πλαίσιο τοῦ κεντρικοῦ θέματος, ἐν ὄψει τῆς εἰσόδου στόν νέο αἰώνα .

Οἱ δύο σειρές διαλέξεων γιά θέματα οίκογένειας (Ὀκτώβριος 2001 – Μάρτιος 2002) καί (Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2006 ), ἦταν μιά σημαντική συμβολή ὄχι μόνο στή στήριξη τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας, ἀλλά καί στό νά βοηθήσουν πρός τήν κατεύθυνση τῆς δημιουργίας καί διατήρησης οἰκογενειῶν πού νά ἀποτελοῦν πράγματι ὑγιῆ κύτταρα τῆς κοινωνίας μας.

Ἡ σειρά διαλέξεων μέ κεντρικό θέμα: " Σπουδή στόν ἱερό Χρυσόστομο" , μέ ἀφορμή τά 1600 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του (Σεπτέμβριος -Δεκέμβριος 2007), ὑπῆρξε ἀφορμή γιά βαθύτερη προσέγγιση τῆς προσωπικότητας τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἔναυσμα γιά περαιτέρω μελέτη τοῦ ἔργου του.

Ἀπό τίς σημαντικότερες ἐκδηλώσεις πολιτιστικοῦ, ἐθνικοῦ καί ἐκπαιδευτικοῦ περιεχομένου πού ὀργάνωσε καί πραγματοποίησε ὁ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ὑπῆρξαν:

•Τό ἐκπαιδευτικό σεμινάριο «Μουσεῖο – Σχολεῖο» (1997).

•Τό Ἐθνικό Μνημόσυνο τῆς Ἀλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως (Μάϊος 1998).

•Ἡ ἐκδήλωση τιμῆς καί μνήμης γιά τούς Ἕλληνες Κυπρίους Ἀγωνιστές τῆς Ἐλευθερίας (Δημοτικό θέατρο Πειραιῶς -1η Ἀπριλίου 2002).

•Τό διήμερο ἐκδηλώσεων μνήμης: 1922 – 2002, 80 χρόνια δίχως Μικρασία (Πανεπ. Πειραιῶς - Σεπτ. 2002 ).

• Ἡ ἐκδήλωση γιά τήν Κύπρο μέ τήν συναυλία τῆς κυπριακῆς ὀρχήστρας ἀρχαίων ἑλληνικῶν μουσικῶν ὀργάνων ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ (Πανεπ. Πειραιῶς - Νοέμβριος 2002 ).

•1904-2004, 100 χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ Μακεδονοθρακικοῦ Ἀγώνα (2004).

• 1955-2005, 50 χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ ( Αἴθουσα ἐκδηλώσεων Πειραϊκοῦ Συνδέσμου - Μάϊος 2005)

•Ἐκδήλωση μνήμης γιά τά Σεπτεμβιανά τοῦ 1955 ( Ὀκτώβριος 2005).

•Παρουσίαση καί ἀνάλυση τῆς τελετῆς καθαγιασμοῦ τοῦ Ἱεροῦ Μύρου κατά τήν τάξιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (Ἀπρίλιος 2008).

Τέλος ὁ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ἔχει ἀναπτύξει συνεργασίες μέ ἐπιστημονικούς κ.ἂ. φορεῖς τῆς πόλης τοῦ Πειραιᾶ, ἐνῶ ἔχει δημιουργήσει δεσμούς φιλίας καί συνεργασίας μέ τήν ΕΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, μέ τήν ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, μέ τούς ΓΙΑΤΡΟΥΣ τῆς ΑΓΑΠΗΣ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος, μέ τήν ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, καί ἔχει διδυμοποιηθεῖ ἀπό τό 1997 μέ τήν ΕΝΩΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ, στά ἐπιστημονικά συνέδρια τῆς ὁποίας συμμετέχει μέ ἀντιπροσωπεῖες μελῶν του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου